.GIAI THOẠI THIỀN 30: .TỨ ĐẠI VỐN KHÔNG, NĂM UẨN CHẲNG THẬT


Tác giả: HT Tinh Vân Người dịch: Thích Tuệ Thông
17/06/2013 11:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 23107
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Một hôm, Thiền sư Phật Ấn đăng đàn thuyết pháp, Tô Đông Pha nghe nói liền đến tham dự. Chỗ ngồi của thánh chúng đã đầy người rồi, không còn chỗ ngồi nào trống. Phật Ấn nhìn thấy liền nói: 
- Mọi người đã ngồi đầy rồi, nơi đây không còn chỗ cho học sĩ.
 
Tô Đông Pha hết lòng học thiền, liền đáp lại Thiền sư bằng lời tương đối sắc bén:
- Do trong pháp hội không còn chỗ trống, nên tôi mượn tạm thân tứ đại, ngũ uẩn của Thiền sư làm chỗ ngồi.
 
Thiền sư thầm biết Tô Đông Pha muốn luận Thiền với Ngài, nên nói:
- Học sĩ! Ta có 1 vấn đề hỏi ông, nếu ông đáp được, thì thân của Hoà Thượng già này sẽ làm ghế cho ông ngồi. Ngược lại, nếu ông đáp không trôi, thì đai ngọc đang đeo nơi thắt lưng của ông sẽ lưu lại nơi chùa này để làm kỷ niệm nhé.
 
Tô Đông Pha tự cho mình là bậc siêu phàm, quyết chắc mình sẽ thắng cuộc không có gì phải nghi ngờ, liền đồng ý ngay.

Thiền sư Phật Ấn nói:
- Tứ đại của ta vốn không, năm ấm chẳng thật có, xin hỏi học sĩ muốn ngồi chỗ nào?
 
Tô Đông Pha ngay đó bị nghẹn giọng.


LỜI BÌNH:
 
Bởi vì sắc thân của chúng ta là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa hợp tạo thành, không có 1 thể chân thật đồng nhất, chẳng thể ngồi yên nơi đó được, nên Tô Đông Pha đành cởi sợi dây đai đeo ngang thắt lưng làm bằng ngọc trai quý trao cho Thiền sư Phật Ấn. Đến nay vẫn còn lưu giữ tại chùa Kim Sơn (nay thuộc tỉnh Giang Tô, ở Đông Bắc Trung quốc).

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: