06/06/2012 09:03 (GMT+7)
Số lượt xem: 12651
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Xin giới thiệu chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt. Rất tiện, đơn giản và nhanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Xin giới thiệu chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt. Rất tiện, đơn giản và nhanh.
1/ - Viết chữ vào khung (không dấu)
2/ - Bấm vào "Thêm dấu". Dấu sẽ được tự động thêm vào.
3/ - Kiểm soát. Nếu thấy chữ nào sai thì bấm vào chữ đó và bấm vào chữ đúng để điều chỉnh.
Chúc quý vị thành công!

http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: