01/03/2013 15:48 (GMT+7)
Số lượt xem: 18331
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Chuyển đến các Bạn " Học Trò Huế " một tài liệu Lịch Sử của cố đô Huế chúng ta.


 

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_paronamique_citadelle_Hue.jpg
Bên dòng sông Hương
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/riviere_des_parfums.jpg
Quan cảnh sau cổng thành
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_1.jpg
Nhìn từ trên cao
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_2.jpg
Một cổng vào
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/arc_de_triomphe_et_tribunes.jpg
Thêm một cổng khác
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grande_portique_et_tribunes.jpg
Một lối đi trong điện Cần Chánh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/traversee_decoree_palais_CanChanh.jpg
Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/galeries_des_cadeaux.jpg


Những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux1.jpgNhững lễ vật
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interi     eur_palais_exposition_des_cadeaux4.jpg

Những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux2.jpg


Những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux3.jpg
Ðoàn hát Nam-Ðịnh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/troupe_theatrale_de_Nam-Dinh.jpg
Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseurs_Mois.jpg
Ðoàn vũ công miền Nam
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_du_Sud-Annam.jpg
Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_Vinh_et_Thanh-Hoa.jpg
Phía bên trong cửa Ngọ Môn
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_porte_Ngo_Mon.jpg

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh1.jpg

Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
http://nguyentl.fre     e.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh2.jpg

Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grand_LAYs_au_palais_de_ThaiHoa.jpg
Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/dejeuner_KD_au_Palais_CanChanh.jpg
Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/diner_donne_aux_mandarins_Palais_CanChanh.jpg
Ðiện Thái Hòa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/palais_Thai_Hoa.jpg
Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/regates_chaloupe_Reines-Meres_et_Reines.jpg

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/Prince_Bao_Dai 


 
 _et_ministre_de_la_guerre.jpg


Lễ táng của vua Khải Ðịnh 
Vào những ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình)
Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Grands_personnages_assistant_a_la_levee_du_corps.jpg


Lễ động quan ở điện Càn Thành
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Levee_du_corps_au_Palais_de_Can_Thanh.jpg

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Prince_Bao_Dai_en_costume_de_deuil_devant_le_corbillard.jpg

Kiệu tang
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Char_funebre.jpg
Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_funebre_par_le_Mirador.jpg
Ðoàn đưa đám
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Bannieres_funebres.jpg
Kiệu tang
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Corbillard.jpg
Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Panneau_portant_inscription_du_titre_posthume_du_roi.jpg
Ðoàn sư dẫn hương linh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Deux_tours_en_papier_dore_et_argente_avec_avec_les_bonzes.jpg
Ðàn voi đi mở đường
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Elephants_precedant_le_cortege.jpg
Ðoàn hát
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Groupe_des_acteurs.jpg
Lồng đèn giấy
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Lanternes_en_papier.jpg
Lồng đèn giấy
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Lanternes_en_papier_representant_la_grande_ourse.jpg
Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_1.jpg
Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Passage_du_cortege_sur_la_route_Chau-E_2.jpg
Cúng bái trên đường đi
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Ceremonie_celebree_a_mi_chemin.jpg
Ðến nhà trạm trước lăng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Arrivee_au_pavillon_installe_devant_le_tombeau.jpg
Vào lăng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Entree_du_cortege_au_tombeau.jpg
Chuyển quan tài vào lăng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Transport_du_cercueil_au_tombeau.jpg
Toàn cảnh lăng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Vue_general_du_tombeau.jpg
Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,... bằng giấy)
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Reproduction_en_papier_des_vehicules_et_chaloupes.jpg
Ðiện Kiến Trung bằng giấy
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Reproduction_en_papier_du_palais_deumeure_de_Kien_Trung.jpg
Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Incineration_des_objets_de_culte.jpg
Dân chúng đi coi trên sông Hương
http://nguyentl.free.fr/autrefois/funerailles-kd/Spectateurs_en_sampan_sur_la_riviere_Huong_Giang.jpg


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: