09/07/2011 08:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 70157
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chương trình tổ chức tang lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ny Phật Giáo viên tịch

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ HOÀ THƯỢNG ..........................

 

CHỨNG MINH:              HT.THÍCH                                                            

                                      HT.THÍCH

                                      HT.THÍCH                    

                                      HT.THÍCH

                                      HT.THÍCH

                                      HT.THÍCH                                

                                      HT.THÍCH

                                      HT.THÍCH

                                     

TRƯỞNG BAN:              HT.THÍCH

PHÓ BAN:                      HT.THÍCH

                                      TT.THÍCH

                                      TT.THÍCH

                                      TT.THÍCH

 

BAN THƯ KÝ:

                                       TT.THÍCH

                                       ĐĐ.THÍCH  

 

THỦ QUỸ:                       ĐĐ.THÍCH

                                       SC.THÍCH NỮ

 

===================

CÁC TIỂU BAN

 

1. TIẾP TÂN:                     TT.THÍCH

                                         ĐĐ.THÍCH

                                         ĐĐ.THÍCH

                                         ĐĐ.THÍCH

                                         NS.THÍCH NỮ

                                         NS.THÍCH NỮ

                                         NS.THÍCH NỮ

                                         ĐẠO HỮU ….

                                         ĐẠO HỮU ….

                                         ĐẠO HỮU ….

                                         ĐẠO HỮU ….

                                         

 

2.  NGHI LỄ:                       TT.THÍCH

                                           TT.THÍCH

                                          Và Ban Nghi Lễ

3.   TRUYỀN THÔNG - PHIM ẢNH BÁO CHÍ INTERNET

                                           TT.THÍCH

                                           TT.THÍCH

                                           ĐH: …………

                                           ĐH: …………

4.  TRẦN THIẾT HỘI TRƯỜNG, XE TANG:

 

                                         ĐĐ.THÍCH

                                         ĐĐ.THÍCH

                                         ĐH:  Và PT Chùa

 5. TIẾP LỄ:             

                                         NS.THÍCH NỮ

                                         NS.THÍCH NỮ

                                         SC.THÍCH NỮ

                                         SC.THÍCH NỮ

                                         SC.THÍCH NỮ

                                         ĐH: ……

                          

6.  ÂM THANH, ÁNH SÁNG:      PHẬT TỬ CHÙA …..

 

7.  AN NINH TRẬT TỰ:            TT.THÍCH

                                               Và GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

8.  Y TẾ:                              Y, BÁC SỸ …..

 

9.  CUNG NGHINH HẦU KIM QUAN MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

 

10.  THỊ GIẢ:                  ĐĐ.THÍCH

                                       SC.THÍCH NỮ

                                       SC.THÍCH NỮ

                                       SC.THÍCH NỮ

                                       SC.THÍCH NỮ

 

11.  BAN DI KIM QUAN:     TT.THÍCH

                                           Và GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

12.  HƯƠNG ĐĂNG:            ĐĐ.THÍCH

                                          ĐH:

 

13.  CHUNG CỔ:                ĐĐ.THÍCH

                                          ĐĐ.THÍCH

                                          ĐĐ.THÍCH

 

15.  TIẾP TRÚ:                         TT.THÍCH

                                                ĐĐ.THÍCH

                                                ĐH ………………...

                                                ĐH………………….

 

16.  XƯỚNG NGÔN:           TT.THÍCH

                                          ĐĐ.THÍCH

                                                 

17.  HÀNH ĐƯỜNG, TRAI SOẠN:

         

                                                NS.THÍCH NỮ

                                                Và PHÂN BAN ĐẶC TRÁCH NI GIỚI

                =============================================

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
 ==========
CHƯƠNG TRÌNH LỄ DI QUAN
CỐ HOÀ THƯỢNG...................
-------O0O-------


Ngày .....tháng ….năm  2011 ( ………….. Tân Mão)


1.    Cung thỉnh quang lâm trước linh đài 
2.    Giới thiệu chương trình, Giới thiệu thành phần tham dự
3.    Tuyên đọc tiểu sử
4.    Cảm niệm của môn đồ pháp quyến
5.    Điếu văn 
6.    Phát biểu
7.    Cảm tạ của Ban tổ chức
8.    Cử hành lễ di quan
9.    Cử hành nghi lễ nhập tháp
10.   Hoàn mãn 
 


ĐỘI HÌNH XE LỄ TRIỀU TỔ
LỄ TANG CỐ HOÀ THƯỢNG ...............

-------------0O0-------------


Ngày.......tháng ….năm 2011 ( ………….. Tân Mão)
 
1.    Xe dẫn đường
2.    Xe Ban Tổ chức
3.    Xe Di Đà phóng quang
4.    Xe Ban Chứng minh
5.    Xe vòng hoa
6.    Xe di ảnh, lư hương, y pháp
7.    Xe Ban Kinh sư
9.    Xe Chư tôn đức Tăng ni
10.  Xe pháp quyến
11.  Xe Phật tử
12.  Xe Y tế    (nếu có)
14.  Xe hậu cần  (nếu có)
15.  Xe trật tự  (nếu có)
  
ĐỘI HÌNH DI QUAN ĐI BỘ

01.    vòng hoa
02.    Đối trướng
03.    Ban chứng minh
04.    Chư Tôn đứcTăng
05.    Ban kinh sư
06    Sám chủ
07.    Long vị
08.    Kim quan
09.    Chư Tôn đức Ni
10.   Môn đồ pháp quyến
11.   Phật tử
                                                         BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

14.  VẬN CHUYỂN/ĐƯA ĐÓN TT.THÍCH

                                                ĐĐ.THÍCH

                                                ĐĐ.THÍCH

                                                ĐH ………………...

                                                ĐH………………….

 Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: