19/06/2011 13:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 3270
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời tựa cho nghi thức cúng linh Cúng linh hay cúng tổ tiên là nếp sống đạo lý đặc thù của người Việt. Lư hương, bàn thờ gia tiên là giá trị biểu đạt sự thiêng liêng cao cả cho Hồn Việt Tộc.


 Là uống nước nhớ nguồn, là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là hiếu đạo v.v. hun đúc nên Tình Dân Tộcvà Nghĩa Đồng Bào. Đó là diện mạo Văn Hiến.

Từ ngàn xưa, do quan niệm ông bà dù đã qua đời vẫn luôn còn đó, vẫn quanh quẩn bên con cháu. Họ thường trở về trong ngày đơm tháng quảy khi nghe lời mời thỉnh khấn vái của con cháu dâng cúng, tựu về chứng giám lòng thành của người sống. Từ quan niệm đó mà hình thành ra đạo lý hiếu đạo, thờ phụng ông bà tổ tiên, gìn giữ gia phong tôn tộc, lo ăn hiền ở lành, vun bồi nếp sống trọng tình, trọng nghĩa của người Việt. Suối nguồn huyết thống đồng bào con cháu Lạc Hồng là đây. Nhớ ngày giổ kỵ để cúng bái, là khai thông dòng mạch Việt tính cao quý được tuôn trào, nuôi lớn lòng thương nhớ nguồn cội, yêu quê hương và biết giữ gìn giống nòi. Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc, người Việt gìn giữ qua Bát hương nén nhang trong gia đình. Quá khứ hùng thiêng của dân tộc cũng được khơi nguồn từ đó, để người việt nuôi dưỡng mỗi ngày bằng nén hương thắp lên niềm thương kính nguồn cội.

Người xưa có câu: vô tín bất thành lễ. Lễ phải được hiểu là giá trị tình và nghĩa có mặt trong ứng xữ. Và do quan niệm âm sao dương vậy nên nếp sống trọng tình trọng nghĩa được nuôi dưỡng qua tín ngưỡng, cả đối với người đã khuất. Ta mang cả tổ tiên và dòng giống Lạc Hồng trong từng tế bào cơ thể ta. Đó là niềm tin đầy khoa học. Lễ là tin vào điều này. Từ niềm tin này cho ta một ý thức về cội nguồn gốc rể, văn hóa nòi giống của ta.

Trong một điều kiện nào đó, sự sống biểu hiện. Không hội đủ một vài yếu tố nào đó, sự sống có mặt dưới dạng ẩn tàng. Âm và dương không hai là vậy. Sống và chết, âm và dương tương thông, nên âm có siêu, dương mới thái. Tín, còn là tin vào nét đẹp tình nghĩa mang lại đầm ấm cho con người.

Đi vào tín ngưỡng thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên là cách biểu lộ lòng hiếu và cách tìm về nguồn cội của người Việt

Đó là tín ngưỡng, là thờ phụng, là giá trị nhân sinh trong đời sống người việt. Bây giờ ta nói đến tính siêu độ trong nghi cúng.

Trong tình tự của đời sống ân nghĩa, sự chu toàn có chung có thủy đưa ta nghĩ tưởng về người đã mất; tâm tình hiếu kính nhắc nhớ đạo lý làm người. Nhưng vượt lên tất cả, ta muốn người thân ta được siêu thoát, nhẹ nhàng về thế giới an lành.

Muốn Hương linh được nhẹ nhàng siêu thoát, việc căn bản, trước hết mâm cơm cúng phải làm bằng chay tịnh. Ta không nên tiếp tục chu cấp cho người thân của ta những gì nặng nề thúc đẩy lòng tham đắm, chấp trước. Bao nhiêu buồn lo, sân hận và mê mờ vẫn còn nguyên khối với lòng khao khát thúc dục muốn mà không thỏa mãn. Tâm đi tìm sự thỏa mãn xuyên qua thân. Nhưng nay thân mất, mà đối tượng của sự thèm khát vẫn luôn như mồi nhử thúc động. Hương linh sẽ bị thiêu đốt bởi vòng kềm tỏa của ngọn lữa dục. Trong mớ hổn mang đó, hương linh mụ mẫm đi, bao ảo tưởng về kiếp sống xoay vòng tiếp diễn không dứt, tiến trình thăng hoa bít lối. Trược khí mang theo nặng nề đưa ta rơi vào hố đen ngục thẳm.

Sống, từ thấp lên cao, từ hướng hạ dẫn về hướng thượng, từ phàm đến thánh, nghĩa là từ thô đến tế, từ động đến tịnh, cả một quá trình thăng hoa. Tiến trình đó, khi mang được thân người là cơ hội may mắn lớn nhất cho ta rút ngắn thời gian thanh lộc để thực hiện chuyển hóa. Ta nhớ điều đó khi vì người quá cố và tiên tổ để cúng bái cầu siêu thoát cho họ. Lại nữa, lời kinh phải có khả năng đánh thức sự giác tỉnh nơi hương linh, và người đọc tụng, nguyện cầu phải có sự thành khẩn và chuyên chú vào lời kinh.

Nghi thức cúng linh

(Con cháu tập trung trước bàn thờ, lặng yên nghe theo lời xướng lễ của vị chủ sám. Nghi này ta có thể dùng trong lễ cúng tuần cho hương linh) 

Chủ lể xướng:

Hồ quỳ, niệm hương.

(Thân nhân quỳ, dâng hương khấn nguyện lên Hương linh )

Hào quang chiếu rạng nơi tăm tối

Bụt đã phân thân xuống đạo tràng

Xin độ hương linh về cõi tịnh

Ngồi sen chính phẩm đến tây phương. (c) 

Chủ lễ xướng:

  Dâng hương, lễ 4 lạy. Định tâm ngồi yên.

  (Thân nhân ngồi yên để lắng nghe kinh.

  Dùng khả năng lắng nghe kinh để hòa vào buổi lễ.)

  Tuyên đọc chân ngôn xin mời thỉnh

  Hương linh hãy tỉnh và hãy nghe

  Sức thiêng tam Bảo nguyện gia trì

  Có mặt giờ đây về pháp hội

  Hương linh ơi, nghe triệu nghe triệu thỉnh đến đây!

  Hương linh ơi, nghe triệu nghe triệu thỉnh đến đây! 

Hương hoa thỉnh- Hương hoa thỉnh

- Nhất tâm triệu thỉnh:

  Nhật nguyệt vần xoay ẩn hiện

  Bỏng chóc qua hết trăm năm mấy hồi

  Dần già chi nữa người ơi,

  Sớm lìa bể khổ cho hồn thong dong. 

Một nén hương dâng

Một phen triệu thỉnh.

Phụng vị: ......................chi Hương linh!

Nguyện nhồ ân đức, Bụt Pháp và Tăng, nương tựa chân ngôn, giờ phút này đây, trở về Pháp hội, tham dự đàn chay, nghe kinh chuyển hoá, hưởng nguồn cam lộ, rời bỏ bờ mê, sanh về cõi tịnh. 

-Hương hoa thỉnh, Hương hoa thỉnh

Nhất tâm triệu thỉnh:

Hình hài chỉ như mộng

Kiếp sống mãi vô thường

Nương sức từ Tam Bảo

Mỡ được lối thanh lương

Hai nén hương dâng

Hai phen triệu thỉnh:

Phụng vị: ................................chi hương linh!

Nguyện nhồ ân đức, Bụt Pháp và Tăng, nương tựa chân ngôn, giờ phút này đây, trở về Pháp hội, tham dự đàn chay, nghe kinh chuyển hoá, hưởng nguồn cam lộ, rời bỏ bờ mê, sanh về cõi tịnh. 

-Hương hoa thỉnh, Hương hoa thỉnh

Nhất tâm triệu thỉnh:

Biển khổ mênh mông nghiệp đã mang

Hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng

Hãy mau trì niệm hồng danh Bụt

Rời bỏ bờ mê bến giác sang 

Ba nén hương dâng

Ba phen triệu thỉnh

Phụng vị:..............................chi hương linh!

Nguyện nhồ ân đức, Bụt Pháp và Tăng, nương tựa chân ngôn, giờ phút này đây, trở về Pháp hội, tham dự đàn chay, nghe kinh chuyển hoá, hưởng nguồn cam lộ, rời bỏ bờ mê, sanh về cõi tịnh.

Triệu thỉnh hương linh đã đến đây.

Thọ nhận hương hoa lễ cúng này.

Hãy xin ngồi lại lắng nghe Kinh

Lắng nghe kinh Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Chủ Lễ Xướng. Hiến trà- lễ hai lạy. 

-Kệ Mở Kinh

   Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. 3 lần (C) 

   Phép Bụt cao siêu mầu nhiệm

   Cơ duyên may được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

   Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

   (tùy thời gian ta có thể đọc kinh dài hay ngắn) 

-Kinh Tinh Yếu

Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa

   Bồ Tát Quán Tự Tại

   Khi quán chiếu thâm sâu

   Bát Nhã Ba la mật

   Tức diệu pháp Trí độ 

   Bổng soi thấy năm uẩn

   Đều không có tự tánh

   Thực chứng điều ấy xong

   Ngài vượt thoát tất cả

   Mọi khổ đau ách nạn. (C) 

   Nghe đây Xá Lợi Tử!

   Sắc chẳng khác gì không

   Không chẳng khác gì sắc

   Sắc chính thực là không

   Không chính thực là sắc

   Còn lại bốn uẩn kia

   Cũng đều như vậy cả. (C) 

   Xá Lợi Tử nghe đây!

   Thể mọi pháp đều không

   Không sanh cũng không diệt

   Không nhơ cũng không sạch

   Không thêm cũng không bớt

   Cho nên trong tánh không

   Không có sắc thọ tưởng

   Cũng không có hành thức

   Không có nhãn nhĩ tỷ

   Thiệt thân ý sáu căn

   Không có sắc thanh hương

   Vị xúc pháp sáu trần

   Không có mười tám giới

   Từ nhãn đến ý thức

   Không hề có vô minh

   Không có hết vô minh

   Cho đến không lão tử

   Cũng không hết lão tử

   Không khổ tập diệt đạo

   Không trí cũng không đắc

   Vì không có sở đắc. (C) 

   Nên khi vị Bồ Tát

   Nương diệu pháp trí độ

   Bát Nhã Ba La Mật

   Thì tâm không chướng ngại

   Vì tâm không chướng ngại

   Nên không có sợ hãi

   Xa lìa mọi mộng tưởng

   Xa lìa mọi điên đảo

   Đạt niết bàn tuyệt đối. (C) 

   Chư Bụt trong ba đời

   Y diệu pháp trí độ

   Bát Nhã Ba La Mật

   Nên đắc vô thượng giác

Vậy nên phải biết rằng

   Bát Nhã Ba La Mật

   Là linh chú đại thần

   Là linh chú đại minh

   Là linh chú vô thượng

   Là linh chú tuyệt đỉnh

   Là chân lý bất vọng

   Có năng lực tiêu trừ

   Tất cả mọi khổ nạn

   Cho nên tôi muốn thuyết

   Câu thần chú Trí độ

   Bát Nhã Ba La Mật

   Nói xong Đức Bồ Tát

   Liền đọc thần chú rằng :

   Gate

   Gate

   Paragate

   Parasangate

   Bodhi

   Savaha. 3 lần (CC) 

Kệ Khai Thị

  Thân này không phải là tôi

  Tôi không kẹt nơi thân ấy

  Tôi là sự sống thênh thang

  Tôi chưa bao giờ từng sinh

  Mà cũng chưa bao giờ từng diệt

  Nhìn kia biển rộng trời cao

  Muôn vàn tinh tú lao xao

  Tất cả đều biểu hiện tôi

  Từ nguồn linh tâm thức

  Tự muôn đời tôi vẫn tự do

  Tử sinh là cửa ngõ ra vào

  Tử sinh là trò chơi cút bắt

  Hãy cười cùng tôi

  Hãy nắm tay tôi

  Hãy vẫy tay chào

  Để rồi tức thì gặp lại

  Gặp lại hôm nay

  Gặp lại ngày mai

  Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

  Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây

  Trên muôn ngàn nẻo sống.( C ) 

Xướng Điệp.

Âm dương không hai lý, sanh tử có đôi đường. Nay có điệp văn, đối trước Hương linh, kính cẩn tuyên đọc.(Có điệp thì đọc điệp.không thì tiếp đọc)

   Noi theo ba thừa giáo.

   Xướng tụng thất như lai

   Hương linh nhờ Phật lực

   Sinh lên đài sen báu

Nay có câu chân ngôn biến thực, biến thủy mầu nhiệm xin đại chúng thành tâm trì tụng.

Chân Ngôn Biến Thực

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế.

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

Chân Ngôn Biến Thủy

Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Chân ngôn phổ cúng dường

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra

hộc.(3lần)

Chủ lễ xướng:

Trà trên đỉnh non thái

Nước giữa dòng sông Hồng

Thiền vị chỉ một ngụm

Tịnh độ đã sinh qua

-Tái hiến trà – lễ hai lạy. (tiếp đọc)

Sông ái dài muôn dặm

Biển mê sóng vạn tầm

Cõi luân hồi muốn thoát

Niệm Bụt hãy nhất tâm. ( c )

Tịnh Độ vốn sẵn nơi chân tâm

Di Đà hiện ra từ tự tánh

   Chiếu sáng ba đời khắp mười phương

   Mà vẫn không rời nơi hiện cảnh

   Con xin hướng về Bụt A Di Đà

   Giáo chủ cõi Tịnh Độ

   Nguồn ánh sáng vô lượng

   Gốc thọ mạng vô cùng

   Một lòng xin quán tưởng

Và trì niệm hồng danh.

Nam Mô Bụt A Di Đà.

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm

Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chí

Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Vương. (mỗi danh hiệu 3 lần)

Sám Nguyện Hồi Hướng

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Điều Ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha. (c) 

Đệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chánh pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lở lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham sân tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát đạo dâm vọng

Gây nên từ trước đến nay

Những điều đã làm đã nói

Thường gây đổ vở hàng ngày

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây. ( c) 

Đệ tử thấy mình nông nỗi

Con đường chánh niệm lãng sao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt âu lo

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận oán cừu

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu;

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.(c) 

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi

Hat giống thương yêu hiểu biết

Và bao hạt giống an vui

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mộc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẫn trong vòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyền sám hối đổi thay. (c) 

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Bụt mười phương

Cùng với các vị Bồ tát

Thanh văn Duyên giác Thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẽo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền

Thực tập nụ cười hơi thở

Sống đời chánh niệm tinh chuyên. ( c) 

Đệ tử xin nguyện trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết thương yêu

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sanh tử trần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

Đem nguồn vui tới mọi nẽo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau. (cc) 

-Chung Hiền Trà.

Cẩn phụng điệp văn, tiền chỉ kim ngân minh y trượng bằng hỏa hóa.

  -Chú vãng sanh

Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, , a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ đa tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa, ca lệ ta bà ha. (3 lần ) 

-Lễ Tạ 4 Lạy

Nam kha mộng đoạn,

Tây phương sen nỡ.

Qêu nhà đã về tới,

An lạc và thảnh thơi. 

 HẾT

Nguon: http://amthuyung.com/nghile/nghi-cung-linh


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: