Kinh Cầu An Ngày Và Đêm - Kinh Sống Trong Hiện Tại
07/12/2012 13:27 (GMT+7)
Kinh Sống Trong Hiện Tại Quá khứ không tìm về Tương lai không nghĩ tới Quá khứ đã đi qua Tương lai thì xa vời. (C)
Giới hạnh người tu
11/11/2012 09:52 (GMT+7)
Thế nào là Tỳ-khưu giới hạnh cụ túc? Ở đây, Tỳ-khưu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý...

THI KỆ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
28/10/2012 13:10 (GMT+7)
Phật sanh tại Ca-tỳ-la-vệ, Nay thuộc về lãnh thổ Nê-pal, Tuyết sơn cao ngất mây ngàn, Xuân về trong cảnh giang san tươi hồng. O
TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINH
10/10/2012 21:07 (GMT+7)
TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINHĐức Đạt Lai Lạt Ma giảng Hồng Như chuyển ngữ Nguyên bản tiếng AnhTHE ESSENCE OF THE HEART SUTRA,The Dalai Lama’s Heart of Wisdom Teachingsby Tenzin Gyatso, His Holiness the Dalai Lamatranslated and edited by Geshe Thubten JinpaWisdom Publications, Boston, 2002www.wisdompubs.org

BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
10/10/2012 12:54 (GMT+7)
Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các đức Phật hộ niệm.
Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm
03/06/2012 16:20 (GMT+7)
"Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu.

Diệu dụng của Bát-nhã
07/01/2012 09:28 (GMT+7)
NSGN - Trong đại trí năng Bát-nhã, thời gian và không gian thống nhất, sự đối đãi sai biệt tan biến, khoảng cách người và ta mất hẳn, tri thức học vấn của thế gian chuyển đổi thành chân lý xuất thế gian, tình cảm cố chấp thăng hoa thành đại từ bi đối với tất cả chúng sinh, tâm ý không bị khổ lạc chi phối khuấy động, sức mạnh chỉ ác hướng thiện cũng được tăng thêm...
APUTTAKA-SUTTA
Sự Giàu có của một người Keo kiệt
23/11/2011 07:40 (GMT+7)
   Có một lần khi Đấng Thế Tôn ngụ tại thành Xá-vệ (Sâvatthi) thì vào một buổi chiều, đức vua Pasenadi của xứ Kiêu-tát-la (Kosala) thân hành đến viếng thăm Ngài. Vua Pasedani tiến đến gần Đấng Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi sang một bên. Đấng Thế Tôn cất lời hỏi vua Pasedani như sau:

Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn

( Mahāparinibbāna-Sūtra )
20/11/2011 15:39 (GMT+7)
Kính dâng các vị Phật, Thánh Tăng và hương linh phụ thân!Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāna-Sūtra), gọi tắt là Kinh Niết Bàn, là một bài kinh tương đối ít được biết đến trong giới Phật tử, ít được giảng dạy và tụng niệm tại các chùa chiền.
NAKULAPITA SUTTA
Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt
18/11/2011 07:51 (GMT+7)
Nakulapita là một người chủ gia đình sinh sống trong vùng Bhagga, đã trọng tuổi và thường hay đau yếu. Ông rất kính mến Đức Phật và Đức Phật cũng xem ông như một người con của mình. Mỗi khi Đức Phật đến vùng Bhagga thì thường hay ghé thăm ông, hoặc mỗi khi

Kinh
12/11/2011 21:41 (GMT+7)
"Này cả hai gia chủ, nếu cả vợ lẫn chồng ước mong lúc nào cũng nhìn thấy nhau cho đến hết kiếp sống này và còn muốn tiếp tục nhìn thấy nhau trong kiếp sống tương, thì phải có cùng một niềm tin, một lòng rộng lượng như nhau, noi theo một nền đạo đức như nhau, thực hiện được một trí tuệ như nhau; [được như thế] thì cả hai sẽ nhìn thấy nhau cho đến hết kiếp sống này và sẽ còn nhìn thấy nhau trong kiếp sống tương lai," - lời Đức Phật dạy.
Tìm hiểu kinh Mettâ-sutta - bài Kinh về Lòng Nhân Ái
06/11/2011 19:27 (GMT+7)
Mettâ-sutta là một bản kinh ngắn rất phổ biến trong các quốc gia theo Phật Giáo Nguyên Thủy cũng như các quốc gia theo Phật Giáo Đại Thừa. Tên quen thuộc bằng tiếng Việt của bản kinh này là "Kinh Từ Bi" , thế nhưng chữ mettâ trong tiếng Pa-li không có nghĩa là từ bi mà chỉ có nghĩa là lòng tốt, lòng từ tâm, lòng thương yêu.Các bản dịch sang các ngôn ngữ Tây phương thì mang

Sáu mươi sáu câu Phật học Trung Quốc
làm chấn động thiền ngữ thế giới.
02/11/2011 14:59 (GMT+7)
1.     Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2.     Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.
Chú Lăng Nghiêm
24/09/2011 09:01 (GMT+7)
Kính lễ chư Phật chư Bồ tát trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm. (3 lần) Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời. 

Chú Lăng Nghiêm
10/09/2011 22:09 (GMT+7)
Kính lễ chư Phật chư Bồ tát trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm. (3 lần)  Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời.   Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp thân.  
Giới thiệu Kinh Điềm lành
21/08/2011 06:19 (GMT+7)
Giới thiệu Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) còn có tên là kinh Phước Đức hay kinh Hạnh Phúc - là bài kinh số 5 trong Tiểu Tụng (Khuddakapātha), thuộc Tiểu Bộ (Khuddhaka Nikāya).

12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
03/08/2011 06:05 (GMT+7)
1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy)
KINH PHẬT THUYẾT
ÂN CHA MẸ KHÓ ĐỀN ĐÁP
(Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh)
20/07/2011 15:15 (GMT+7)
Nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên; bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ Kheo, cha mẹ đối với con có ân đức vĩ đại, bú mớm un đúc, dựa vào thời tiết để nuôi nấng con… và hình hài con mới được trưởng thành.

KINH ÐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ
14/07/2011 08:13 (GMT+7)
Này Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có người ngu chê bai Pháp Vi Diệu tức là chê bai Phật, cũng gọi là chê bai Tăng, lại nói như vầy:"Pháp này là đúng, Pháp kia là chẳng đúng".
.KINH A DI ĐÀ.
với hình minh họa
09/06/2011 20:30 (GMT+7)


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 3  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: