09/03/2011 10:03 (GMT+7)
Số lượt xem: 3156
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật tử là người tu học theo đạo Phật hay người muốn giác ngộ như Phật. Nói cách khác, người Phật tử là người đi tìm sự thật nơi con người và vũ trụ theo kinh nghiệm của Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn. Phật tử Những câu hỏi thông thường về đạo Phật Hòa thượng Thích Thiện Châu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Sài Gòn, 1997

http://www.daophatngaynay.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: