14/04/2012 21:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 51907
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HỎI:  Theo tôi được biết thì Phật lịch được tính từ mốc khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn. Vậy đúng lý ra, sau ngày vía Phật Niết-bàn 15-2-Nhâm Thìn (tức ngày 7-3-2012) thì Phật lịch phải sang năm mới, ghi PL.2556 mới đúng. Nhưng đến thời điểm hiện tại (7-4-2012), tôi vẫn thấy trong các văn kiện hay báo chí Phật giáo vẫn để PL.2555 là thế nào? Mong quý Báo giải thích giúp tôi. (LÊ NIỆM, xuandinh.nguyenle@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Lê Niệm thân mến!

Đúng như bạn nói, ngày đầu tiên của năm mới Phật lịch phải bắt đầu ngay sau ngày Phật Thích Ca nhập Niết-bàn. Phật giáo thế giới hiện nay đã thống nhất lấy ngày 15-4 âm lịch (Ngày trăng tròn tháng Vesak, ngày Tam hợp) chính là ngày Phật Thích Ca Đản sanh, Thành đạo và Niết-bàn.

Do vậy, Phật giáo Việt Nam tuy theo truyền thống Bắc tông (kỷ niệm vía Phật Thích Ca nhập Niết-bàn vào ngày 15-2 âm lịch) nhưng thuận theo quy định của Phật giáo thế giới phải đợi đến sau ngày 15-4 âm lịch (sau ngày Tam hợp) hàng năm mới sang trang năm mới Phật lịch.

Chúc bạn tinh tấn!


TỔ TƯ VẤN (tuvangiacngo@yahoo.com)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: