23/10/2010 21:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 3611
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lô: Ngày 23/10/2010 ngày chuẩn bị cuối cùng của tại chùa Minh Thành

(CMT) Theo như chương trình Đại Giới Đàn Cam Lộ mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thiện, trưa nay đúng 14 giờ giới tử đã tập trung, giới tử Tăng tại chùa Minh Thành, giới tử Ni tại chùa Bửu Sơn.


Vào lúc 15 giờ chiều nay chư Tôn Đức trong ban Quản giới tử đã tập chúng điểm danh giới tử, sau đó vào lúc 17 giờ chư Tôn Đức Ban tổ chức giới đàn: Hòa Thượng Thích Từ Hương Trưởng BTS  PG tỉnh Gia lai, Hòa Thượng Thích Viên Quán Trưởng Ban kiến Đàn, cùng chư Thượng Tọa trong Ban Tổ Chức Giới Đàn đã ra tận sân bay Pleiku cung nghinh Hòa Thượng Đàn Đầu thượng Tắc hạ An cùng chư Tôn Đức giới sư Thành Phố Hồ Chí Minh quang lâm Giới Đàn.

Dưới đây là những hình ảnh Chư Tôn Đức quản giới tử tập chúng điểm danh và phổ biến Thanh Quy Đại Giới Đàn cho giới tử


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: