20/10/2010 09:45 (GMT+7)
Số lượt xem: 4676
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Việc chuẩn bị ngày 19/10/2010 tại chùa Minh Thành - Gia Lai (CMT) Hôm nay ngày 19/10/2010 chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra do vậy, mọi công tác chuẩn bị cho Đại Giới Đàn Cam Lộ tại chùa Minh Thành đang hết sức khẩn trương dù không thiếu lời nói, tiếng cười hoan hỷ.


Cờ Phật giáo panô Đại Giới Đàn Cam Lộ đã được trang hoàn khá rực rỡ. Màu cờ ngũ sắc logo Giới đàn hòa lẫn màu xanh của núi rừng tạo thành khung cảnh rộn ràng đón chào ngày Đại lễ. Tại khuôn viên chùa Minh Thành, nơi sẽ diễn ra lễ, trách nhiệm luôn thường trực trên khuôn mặt của chư tôn đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai vì đây là một Phật sự lớn nhất đầu tiên, với tinh thần trách nhiệm và niềm hoan hỷ vô biên.


Rót đèn chuẩn bị lễ phóng đăng

Hàm đựng Giới bổn

Tam đàn đại Giới bổn

Chung Nam Sơn Truyền Giới chánh phạm

Long vị Luật Tông Tam Tổ

Long vị Luật Tông thủy Tổ Ưu Ba Ly tôn giả

Long vị Đông độ Luật Tông lập giáo Đạo Tuyên Tổ Sư

Long vị Việt Nam Luật Tông Trung Hưng Tổ Sư Pháp Chuyên Hòa Thượng

Án thờ Luật Tông Tam Tổ trên Giới Đàn


Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/361


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: