25/10/2010 16:22 (GMT+7)
Số lượt xem: 2909
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


(CMT) Hôm nay ngày thứ 2 của Đại Giới Đàn Cam Lộ, sau lễ Cung an chức sự, là Lễ Kết giới trường.

 


Nguon: http://chuaminhthanh.com/web/daigioidan/p2_articleid/374


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: