22/09/2013 17:31 (GMT+7)
Số lượt xem: 1962
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 Sáng nay ngày 21.9.2013 nhằm ngày 17.8. Quý Tỵ. Trong không khí mùa thu dịu mát, dưới bầu trời quang đản, Đại Giới Đàn Kế Châu – Bình Định 2013 trọng thể khai mạc tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Qui Nhơn.


            

     Chư Tôn Giáo Phẩm Trung Ương Giáo hội quang lâm Chứng minh có Đại lão HT.Thích Thiện Duyên, TV.HĐCM, P.Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban HDPT TƯ. GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Đường Đầu Hoà Thượng ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Thiện Nhơn, Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS. TW. GHPGVN ; HT. Thích Huệ Minh, UV.HĐTS kiêm Phó Ban Nghi Lễ TW. GHPGVN, Yết Ma A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TW. GHPGVN ; HT.Thích Tấn Đạt, UV.Thường Trực HĐTS, Phó Vp II TƯ, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp TW, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH. TW ; HT.Thích Thanh Hùng, UV.HĐTS, Phó Ban HDPT. TW.

Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị sự các tỉnh quang lâm tham dự : HT.Thích Quảng Xả, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum ; HT.Thích Minh Thiện, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ; HT.Thích Thiện Toàn, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng ; HT.Thích Tâm Tường, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai ; TT.Thích Minh Nhẫn, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT.BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Chư Tôn Giáo Phẩm Phật giáo Bình Định : HT. Thích Nguyên Phước, UV.HĐTS. TW.GHPGVN, Q.Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Chủ Đàn ĐGĐ Kế Châu ; HT. Thích Giác Trí, Chứng Minh BTS Phật giáo huyện Phù Cát. HT.Thích Nguyên Chơn, UV.HĐTS. GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Chánh Chủ khảo, HT.Thích Viên Đạt, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Tuyên Luật sư, HT.Thích Như Quang, UV.HĐTS. GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn, HT.Thích Trí Giác, UV Ban Nghi Lễ TW, Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng BTS. GHPGVN Tp.Quy Nhơn, Phó Chủ Đàn, HT.Thích Quảng Bửu, Chứng Minh Ban Giám Hiệu Trưởng TCPH Bình Định, Trú trì Tu viện Nguyên Thiều, Giáo Thọ A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Đồng Chơn, Giáo thọ Trường TCPH Bình Định, Giáo thọ A Xà Lê, ĐGĐ Kế Châu ; Ni Trưởng TN.Hạnh Nghiêm, Phó BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Phân Ban ĐTNG Phật giáo tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn, Đường Đầu Hoà Thượng Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN.Hạnh Quang, P.Phân Ban ĐTNG Bình Định, Yết Ma A Xà Lê Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN Hạnh Minh, UV.BTS Phật giáo Tp. Qui Nhơn, Giáo thọ A Xà Lê Giới Đàn Ni.

Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni Thành viên BTS tỉnh và Trưởng Ban Trị sự, Thành viên BTS. GHPGVN Huyện, Thị xã và Chư Tôn Đức Trú trì các Tự, Viện, Tịnh xá trong tỉnh.

Sự hiện diện của 327 Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di Ni và trên 1500 Giới tử Thập thiện, Bồ tát tại gia.

Quan khách Chính quyền có Bà Nguyễn Thị Đàng, P.Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Bình Định, Ông Huỳnh Ngọc Thắng, P.Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Tôn Giáo Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ Bình Định, Ông Trịnh Minh Ty, P.Trưởng phòng PA. 88 - Công An tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Quang Huynh, P.Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban MTTQVN Thành phố Quy Nhơn, Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Trưởng CA. Tp. Qui Nhơn, Ông Hồ Minh Đức, Đại diện phòng Nội vụ Thành phố Quy Nhơn, Ông Phạm Văn Thanh, P. Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN phường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra còn có các vị phóng viên Báo Đài tham dự đưa tin.

HT.Thích Nguyên Phước, UV.HĐTS.GHPGVN, Quyền Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Chủ Đàn, phát biểu khai mạc chào mừng Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quí quan khách và Chư Giới tử. Hoà thượng nhấn mạnh : Đạo Phật được hình thành và tồn tại qua biểu tượng Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Muốn trở thành Tăng bảo trong Tam bảo, thì nhất thiết phải đăng đàn thọ giới. Muốn thọ giới, thì phải có đàn giới và Giới Sư truyền giới, đó là mối quan hệ mật thiết hữu cơ từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến ngày nay. Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của Giáo hội làm sao cho có người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian, lợi lạc hữu tình.

Hoà thượng dẫn chứng lời Phật dạy trong Kinh Niết Bàn: “Muốn thấy được Phật tánh, phải thọ trì Giới Luật. Do thọ trì giới luật mà thấy được Phật tánh và thành Phật”. Chính giới luật tạo cho chúng ta bước chân vững chãi, chính giới luật làm nền tảng cho ta xây dựng hạnh phúc mà không bị lạc hậu mất gốc. Chính giới luật là dây chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân cho người Tu sĩ, là bộ áo lông ngỗng cho ta vào đời mà không bị dính bụi, là đôi mắt sáng ngời đi giữa rừng mê, là chiếc thuyền vượt qua biển khổ mênh mông, là ngọn hải đăng soi đường trong đêm tối.

Đại Giới Đàn mang tôn hiệu Kế Châu có những ý nghĩa trọng đại : Kế Châu là tôn hiệu của vị cao tăng thạc đức tỉnh nhà, bậc danh tăng Việt nam thời hiện đại. Hai chữ Kế Châu, có nghĩa là hạt minh châu trong búi tóc của Chuyển Luân Thánh vương. Hạt minh châu tiêu biểu cho trí tuệ của Chuyển Luân Thánh vương, nhờ trí tuệ mà nhà Vua đã hàng phục được tất cả khó khăn, thống nhiếp được binh tướng, trị nước an dân dễ dàng. Cũng như Đức Phật chứng ngộ đạo quả, có trí tuệ tuyệt vời, nay đem ánh sáng trí tuệ giác ngộ ấy truyền trao cho người thừa kế.

Hoà thượng giáo huấn các giới tử phải lắng đọng tâm tư, cầu thọ và nhất tâm lãnh thọ giới pháp, do Giới Sư truyền trao, tạo thành những năng lượng vô biểu nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, phát huy nội lực, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện, thành tựu công đức, chóng thành Phật quả. Thế nên, Đức Phật dạy: “Người phát tâm thọ giới, chính là chuẩn bị bước vào hàng Phật quả trong tương lai”. Vì lý do đó, nên Giới đàn được mệnh danh là “Tuyển Phật Trường”, nghĩa là Trường tuyển chọn người làm Phật trong tương lai. Điều kiện tiên quyết là đào tạo con người có nhân cách đạo đức, làm mô phạm cho đời, cho chúng sanh, lợi mình, lợi người, và ích lợi cho xã hội.

Phật tử Tổ đình Long Khánh dâng hoa cúng dường

Hoà thượng Thích Nguyên Chơn báo cáo diễn tiến Đại Giới Đàn

Đại Giới Đàn được tổ chức bốn năm một lần để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni, Phật tử. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất ý chí, thống nhất hành động của toàn Ban Trị sự, Ban Kiến Đàn nên Đại Giới Đàn Kế Châu – Bình Định 2013 diễn tiến rất thuận duyên và hanh thông.

Hoà Thượng Thích Viên Đạt cung tuyên tiểu sử của Hòa Thượng thượng Kế hạ Châu : Ngài xuất gia năm 14 tuổi với Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ, Trú trì Tổ đình Thập Tháp, xã Nhơn Thành , Huyện An Nhơn. Ngài thọ giới Tỳ kheo tại Đại Giới đàn Chùa Hưng Khánh do Hòa Thượng Chí Bảo làm Đường đầu . Sau đó , Ngài tiếp tục tham học nhiều nơi, là bậc đống lương Phật Giáo Việt nam. Ngài có công lớn trong việc lãnh đạo và xây dựng Giáo hội Tỉnh nhà khởi sắc trong nhiều thập kỷ, trong đó về mặt Giáo dục đào tạo Tăng tài cũng là vấn đề lớn mà Ngài luôn ưu tư. Năm 1965, Hòa Thượng Huệ Chiếu viên tịch, Ngài được Môn phái suy cử kế thừa Trú Trì Tổ đình Thập Tháp, An Nhơn, Bình Định. Năm 1982, Ngài được Đại hội Đại biểu Phật giáo Tỉnh Nghĩa Bình thời bấy giờ suy cử ngôi vị  Trưởng Ban Trị Sự và Ngài tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt nam Tỉnh Bình Định với cương vị Trưởng Ban Trị sự đến ngày viên tịch ( 1996 ). Với sự uyên thâm Phật pháp, với  tài trí và đạo phong của Ngài đã mở ra một tư duy mới cho công cuộc hoằng dương Đạo pháp ở quê hương Bình Định, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển Phật giáo tỉnh nhà từ cuối thế kỷ 20 cho đến ngày  nay.

Nhân ngày nhận chức Giám đốc Phật học viện Phước Huệ, Hòa thượng Quy Thiện đã tặng Ngài bài thơ trong đó có câu: Bảo khí kết thành sơn thượng ngọc - Kim luân tự hữu Kế trung Châu ( Ngọc ở non cao là vật quý - Châu trên đỉnh Kế ấy vàng kim)

Với ý nghĩa cao thâm đó, nhắc nhở cho tất cả chúng ta và các Giới tử phải làm thế nào để sáng tỏ Phật tâm, thắp sáng hiện hữu, làm cho ánh sáng trí tuệ tự tâm, ánh sáng Phật tâm luôn luôn phát triển cho đến khi giác ngộ, giải thoát, thành Phật. Trước mắt, là nỗ lực hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, làm cho Đạo pháp ngày càng xương minh và phát triển trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc. Ngoài việc hoằng dương Phật pháp, đào tạo Tăng tài. Ngài còn là một thi nhân, một văn sĩ được nhiều người mến mộ. Đó chính là lý do Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định lấy tôn hiệu Ngài đặt tên cho Đại Giới Đàn này.

Đại diện Giới tử dâng lời cảm niệm và phát nguyện : Ước nguyện của chúng con đã được cảm ứng khi hay tin Chư Tôn Đức Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Định khai mở Đại giới đàn truyền trao giới pháp. Còn duyên lành nào lớn hơn duyên lành này, còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc này. Tựa hồ như một đứa con bao năm lưu lạc đất khách tha phương, giống như một cùng tử lang thang trong cõi mộng, in như một kẻ mù loà dò dẫm trong đêm tối vô minh, hôm nay chúng con trở về ngôi nhà chánh pháp, được chính thức tiếp nhận thánh giới cao quý, thiêng liêng, toả rạng của Phật pháp để vun đắp cho sự nghiệp tâm linh của mình. Quý Ngài đã không quản ngại bao gian khó, nghịch duyên, vì thế hệ chúng con mà khai đàn truyền giới. Ân đức cao cả này của Quý Ngài chúng con không sao diễn tả trọn vẹn và biết bao giờ đền đáp cho được. Chúng con chỉ biết tinh tấn tu hoc và nguyện luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, chí thành, một lòng khát ngưỡng được thọ nhận giới pháp, tuân thủ nội quy giới đàn, biết vâng theo sự giáo huấn của các bậc Tôn đức. Dù gặp bao chông gai thử thách, dù phải hy sinh cả thân mạng của mình, chúng con sẽ trọn đời luôn tôn thờ giới pháp, tôn kính Tam Bảo, thực hiện lý tưởng người xuất gia, tinh tấn nỗ lực giữ gìn và hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật.

Đến đây toàn thể Đại chúng lắng lòng để cung tiếp lời đạo từ của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS. TW. GHPGVN. Hoà thượng tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội, tổ chức thành công Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm, Đại Lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ PL. 2557, nay tổ chức trọng thể Đại Giới Đàn Kế Châu – Bình Định 2013. Đây là sự lớn mạnh vững chải của Phật giáo tỉnh nhà. Mặt dù trong thời gian qua Ban Trị sự đã khuyết đi Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự và Hoà thượng Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni là một mất mát rất lớn, nhưng các Thành viên Giáo hội đã hoà hợp đoàn kết, biến đau thương thành sức mạnh để hoàn thành mọi Phật sự. Bên cạnh đó là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Hoà thượng Quyền Trưởng Ban Trị sự, cụ thể là Lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Kế Châu trang nghiêm long trọng sáng hôm nay.

Phật sự khai mở Đại Giới Đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Bình Định nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật. Đức Phật đã dạy: “Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp – Giới luật còn thì Phật pháp trường tồn” Chính Giới luật là nền tảng xây dựng đạo đức để hoàn thiện nhân cách cho chính mình. Trước sự suy đồi về đạo đức thì Giới Luật là tiếng chuông tỉnh thức, là bậc thầy sáng dẫn dắt chúng ta khỏi sa vào hố thẳm. Hàng đệ tử Phật nương vào Giới luật để hoàn thiện nhân cách, trong sạch thân tâm và sáng suốt trong hành động, cần tư duy và quán chiếu để đoạn trừ phiền não và thành tựu trí tuệ giải thoát. Vì có trí tuệ mới gạn đục khơi trong, mới chế ngự được tham sân si ngay trong tự tâm và trên tự thân giữa cuộc đời này.

Hoà thượng mong muốn các Giới tử phải giữ gìn giới pháp đã lãnh thọ như giữ gìn con ngươi của chính mình vậy. Vì giới pháp có trang nghiêm thanh tịnh thì đạo pháp mới trường tồn và phát triển bền vững. Chúc các Giới tử đắc giới và đắc pháp.

Buổi lễ kết thúc, Hoà thượng Thích Như Quang thay mặt Ban Trị sự Ban Kiến Đàn cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quí quan khách chính quyền và Chư Giới tử quang lâm tham dự góp phần cho Lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Kế Châu được Long trọng, trang nghiêm và thập phần viên mãn. Cuối cùng Hoà thượng cung thỉnh Chư Tôn đức và kính mời đại chúng khởi thân hồi hướng.

 

( Cư sĩ Thiện Hải )

http://www.phatgiaobinhdinh.com/page/home.php?mod=49&id=1029


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: