01/04/2011 18:58 (GMT+7)
Số lượt xem: 3089
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 31/3/2011, Đại Giới đàn Hà Nội tại Tổ đình Hội Xá - xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín - Hà Nội, bước vào ngày cuối cùng. 2 Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Tỳ Kheo Ni cho 55 giới tử Ni (Hội đồng giới sư Ni truyền bản pháp, Hội đồng giới sư Tăng truyền chính pháp).


Qua 7 ngày (từ ngày 21 đến ngày 27), thúc liễm thân tâm, 133 giới tử đã thể hiện được tinh thần khát ngưỡng cầu giới pháp và thể hiện tinh thần tinh tấn trong việc tu trì giới pháp bằng việc vượt qua các kỳ khảo hạch. 133 giới tử đã được 2 Hội đồng giới sư từ mẫn trao truyền giới pháp.

Trong không khí trang nghiêm thành kính của giới đàn, trong tinh thần hoà hợp thanh tịnh và sự chí thành của giới tử, Đại Giới đàn Hà Nội năm 2011, Phật lịch 2555 đã thành tựu viên mãn.

Tổ chức Đại Giới đàn là công việc Phật sự quan trọng trong sự nghiệp phát triển Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là sứ mệnh “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”.

Kể từ năm 1939 đến nay, đây là Đại Giới đàn lớn nhất tại miền Bắc, trong hơn 70 năm qua, - cho thấy tiềm lực của Phật giáo Hà Nội đang rất hưng vượng.

150 giới tử thụ giới hôm nay, tạ ơn Tam Bảo, noi theo gương của các Tổ sư đạo hạnh nghiêm tịnh, cao vời, tiếp nối nghiệp sư trưởng thành trong việc khơi tỏ, rộng truyền ánh sáng Chính pháp đưa muôn loài chúng sinh đến bến bờ giác ngộ, làm lợi lạc quần sinh, hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của người tu sĩ đối với Giáo hội và của người con đối với Đất nước.

Trong giờ phút trang nghiêm của lễ bế mạc giới đàn, tất cả chư tôn đức Tăng Ni, giới tử đã thành kính lắng nghe lời đạo từ đầy ý nghĩa của Đức Pháp Chủ về nhiệm vụ của các thầy nghiệp sư trong việc đào tạo Tăng Ni kế tục Phật pháp cũng như trách nhiệm của người thầy, Ngài căn dặn tỉ mỉ với tất cả tâm huyết vì sự nghiệp tương lai của Phật pháp với các giới tử về việc giữ gìn giới hạnh, tu tập hành đạo và tham gia công việc xã hội noi gương các bậc Tổ sư, các bậc tiền bối Phật pháp đã dấn thân vì đạo - đời.

Trong lời lễ tác bạch bái tạ, tất cả các Tăng Ni nghiệp sư và giới tử đã nhất tâm lãnh thụ lời dạy của Đức Pháp Chủ, nguyện y giáo phụng hành, coi đó là kim chỉ nam cho tất cả đại chúng trên bước đường tu học giải thoát, giác ngộ.

Đại giới đàn Hà Nội PL 2555 – DL 2011 đã kết thúc và để lại ấn tượng sâu sắc về sự trang nghiêm, thành kính, nhất tâm đối với các giới tử thụ giới.

Ai ai cũng thầm nguyện Phật pháp xương long, và có nhiều giới đàn long trọng hơn nữa đối với tất cả các tỉnh thành Phật giáo.Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: