26/10/2010 19:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 3927
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(CMT) Chiều nay ngày thứ 2 Đại Giới Đàn Cam Lộ, ban Công văn ngoại đàn cung thỉnh, ban Kinh sư làm lễ Sái Tịnh, Bạch Phật khai đàn, do TT. Thích Thanh Liên Trưởng ban nghi lễ Phật giáo Gia Lai, làm sám chủ và ban Kinh sư Gia Lai.

Tiếp sau đó là diễn tập phương thức đăng đàn thọ Giới kiểm Y Bát, do Ban Dẫn thỉnh sư Thượng Tọa Thích Lệ Trang và ban Kinh sư hướng dẫn.

Theo: chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: