28/10/2013 17:07 (GMT+7)
Số lượt xem: 3523
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giới Thiệu

Nói đến Ấn Độ người ta liền nghĩ ngay đến Phật giáo. Mặc dù ra đời cách đây hơn mấy nghìn năm, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, sự nghiệt ngã của dòng thời gian…nhưng nó vẫn luôn mang tính thực tiễn cao và có thể đương đầu với mọi vấn đề của xã hội hiện đại; nhà vật lý học Albert Einstein (1879-1955) đã nói về Phật giáo :
“Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật Giáo hay tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu vượt lên mọi thần linh giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát sinh từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi phương diện trên. Trong cái nhất thể đầy ý nghĩa đó chỉ có Đạo Phật đáp ứng đủ các điều kiện đó”.

Trong tất cả các bộ phim ký sự về “Về Thăm Đất Phật”, chúng tôi nhận thấy bộ phim ký sự này do TT. Thích Chân Tính chùa Hoằng Pháp thực hiện và bộ phim ký sự khác là “Con Đường Phật Tích” do SGTT thực hiện  là hay hơn cả, từ nội dung, âm thanh đến hình ảnh.  Do đó, chúng tôi đặc biệt giới thiệu với qúy độc giả:VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 1: THÁI LAN


VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 2: KOLKATA VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 3: SÔNG NI LIÊN THIỀN VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 4: KHỔ HẠNH LÂM 1

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 6: CÁC CHÙA Ở BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG PHẦN 1

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 7: CÁC CHÙA Ở BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG PHẦN 2

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 8: CÁC CHÙA Ở BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG PHẦN 3

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 9: CÁC CHÙA Ở BỒ ĐỀN ĐẠO TRÀNG 4

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 10: CÁC CHÙA Ở BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 5

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 11: BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG PHẦN 1

VỀ THĂM ĐẤT PHẬT TẬP 12: BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG PHẦN 2

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-100_4-18753_5-50_6-2_17-70_14-1_15-1/ve-tham-dat-phat-phim-ky-su-phat-giao-tai-an-do.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: