11/10/2012 18:42 (GMT+7)
Số lượt xem: 8851
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Quan Thế Âm Bồ Tát Hóa Thân Cứu Độ


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: