Mầu nhiệm Quán Thế Âm Bồ-tát
09/12/2013 10:17 (GMT+7)
Gia đình anh bạn tôi sùng mộ Phật, từ trước giải phóng vợ chồng đều đã kinh kệ tinh tấn, siêng năng đi chùa làm công quả. Sau năm l975, vợ anh bị nghỉ dạy, chị lo sợ nên càng đi chùa nhiều hơn, mặc dù thời đó sinh hoạt tâm linh còn là vấn đề nhạy cảm.
Người đàn bà chữa bệnh bằng tụng kinh, niệm Phật
03/06/2013 18:25 (GMT+7)
(Kienthuc.net.vn) - Sau khi phẫu thuật ung thu ác tính, bà Lê Thị Tâm (Đống Đa, Hà Nội) ăn chạy niệm Phật, tự điều trị vết thương cho mình.

Chuyện chưa kể về những
18/10/2012 14:38 (GMT+7)
Giá trị và được chú ý nhất tại khu điện thờ Nam Minh (Đồng Nai) là pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng Ngọc bích Nephrite lớn nhất Việt Nam được chế tác bởi bàn tay tài hoa, sáng tạo của những người thợ Việt.

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: