20/03/2011 20:23 (GMT+7)
Số lượt xem: 2098
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nam mô Đại Bi Quán thế Âm Bồ tát
 
Kính gửi chị LD & hội Từ Bi Foundation vài hình ảnh của giếng nước thứ 6 vừa được hoàn thành.Về vị trí, giếng thứ 6 được thực hiện tại Làng Sirajpur, làng nầy cách Bồ đề đạo Tràng chừng 8 cây số. Vài hôm trước đây chúng tôi thực hiện giếng thứ 6 ở một ngôi làng khác, đào đến gần 80 feet thì đụng phải đá nên đành bỏ cuộc, bù lại giếng nầy chỉ mới đào 45 feet là đã có nước rồi, chúng tôi đã nhiệt tình gia cố thêm 10 feet nữa để bảo đảm nguồn nước trong mùa hạ sắp đến.
 
 Giếng nằm giữa khu nhà dân, giữa những người dân đen nghèo nàn kiến thức vệ sinh tối thiểu, họ '' ăn dơ ở bẩn '' vào.. bậc nhất thế giới.  Ước mong, nguồn nước nầy giúp họ sống sạch sẽ hơn phần nào, chứ nhìn họ sao mà.... tui ngán ngẩm wa', dù rằng sống nơi này đã lâu ! 
    
  Xin chân thành tri ân cùng tất cả.
 
    Bodhgaya monk_Thích Tánh Tuệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sái tịnh giếng mới và Hồi hướng công đức cho Sư Cô TN Thanh Hương siêu sinh Lạc quốc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ''... Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời nầy bằng trái tim của tôi...''   TCS .Nam mô Đại Bi Quán thế Âm Bồ tát
 
Kính gửi chị LD & hội Từ Bi Foundation vài hình ảnh của giếng nước thứ 7 vừa được hoàn thành.
 
Về vị trí, giếng thứ 7 được thực hiện tại Làng Nutarpur, làng nầy cách Bồ đề đạo Tràng chừng 10 cây số. Ngôi làng nầy ở gần một hồ nước cạn, việc đào giếng rất dễ dàng có nước, thế mà làng lại không có lấy một cái giếng công cộng nào để cho mọi người đến tắm giặt lấy nước uống, vì vậy giếng số 7 và số 8, chúng tôi quyết định tặng nơi đây.  
 
 Thường ở đây làng nào làng nấy... đặc sệt cả con nít, mỗi khi chúng tôi đến khánh thành giếng là chúng ùn ùn kéo nhau đến rất đông, cử chỉ ánh mắt nhìn chúng tôi như trông đợi một điều gì. Có đôi lần chúng tôi đến chú nguyện chụp hình giếng rồi về, chúng chạy theo bén gót cho đến khi chúng tôi lên xe, ngoảnh nhìn lại những ánh mắt buồn buồn, hụt hẫng của chúng, làm chúng tôi thấy se lòng.. Chiều nay, việc vàng '' lu bu '' nên quên mua bánh kẹo mang theo, thế là thêm một lần chung' tôi đã để lại bao nổi buồn trẻ nhỏ sau lưng khi ra về ..
 
  Chút bánh kẹo ngọt ngào cho mấy..xấp nhỏ thực tình chẳng tốn kém là bao, điều đáng nói là mình quên hay nhớ mà thôi .
 
    Xin chia sẻ hình ảnh của giếng số 7 từ khi khởi công cho đến lúc viên thành. Chân thành tri ân cùng tất cả.
 
    Bodhgaya monk_Thích Tánh Tuệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam Mô Đại Bi Quán thế Âm Bồ Tát
 
Kính gửi chị Liễu Duyên & hội Từ Bi Foundation vài hình ảnh của giếng nước thứ 8 vừa được hoàn thành. Cùng vị trí với giếng thứ 7, giếng thứ 8 nầy cũng được thực hiện tại Làng Nutarpur, cách Bồ đề đạo Tràng chừng 10 cây số. 
 
    Xin chia sẻ hình ảnh của giếng số 8 từ khi khởi công cho đến lúc viên thành.
 
    Chân thành tri ân cùng tất cả.
 
    Bodhgaya monk_Thích Tánh Tuệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một người dân trong làng trao cho mấy nén hương & xin một lời nguyện cầu cho giếng mới .
 
 
 
 
Hai niềng dây sắt đựơc ràng buộc trực tiếp từ Pump vào Base, để tránh việc kẻ trộm tháo lấy cắp Pump .
 
 
 
 
 
 
 
 
''....Và như thế tôi sống vui từng ngày. và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trai' tim của tôi...Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..''  TCS
 

Nam Mô Đại Bi Quán thế Âm Bồ Tát
 
Kính gửi chị Liễu Duyên & hội Từ Bi Foundation vài hình ảnh của giếng nước thứ 9 vừa được hoàn thành.Vị trí giếng thứ 9 nầy được thực hiện tại Làng Rasapur,
cách Bồ Đề Đạo Tràng 4 cây số .
 
 Xin chân thành tri ân cùng tất cả.
 
 Bodhgaya monk   
   
            
Thích Tánh Tuệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: