27/10/2011 20:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 51493
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sau mỗi câu chuyện dưới đây là một bài học quý giá rất cần cho cuộc sống. Xin chia sẻ cùng mọi người.

 

http://khaidoan.com.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Dien-Tich/Vi-sao-Quan-Am-quy-lay-Quan-Am-442

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: