29/09/2010 20:14 (GMT+7)
Số lượt xem: 2566
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người du khách Nhật đi trên tàu SN1 từ Hanoi vào Saigon,nghe đoạn đối thoại sau và phát hiện người Huế chính là tổ tiên của người Nhật :


 

 

Mi đi ga ni ?

Ừ,tau đi ga ni. Mi  đi ga mô?

Ga tê.Tau đi ga tê.

Ga tê ga chi ?

Ga Lăng cô   tề !

 

Răng đông như ri ?

Ri mà đông chi !

Mi ra ga mô ?

Ra ga Nam Ô !

Khi mô mi đi ?

Chừ, chơ khi mô !

Mi lo ra đi !

Ừ,

Tau đi nghe mi !

Tran Viet Ngac

Nguon: chuyenluan.net

Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: