Thượng Đế Không Sáng Tạo Ra Vũ Trụ


(Bản tin do Steve Addision hiệu đinh) Bản dịch của Đào Văn Bình
13/09/2010 23:13 (GMT+7)
Số lượt xem: 13181
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Stephen Hawking
God did not create the universe, says Hawking (Nhà Vật Lý Hawking nói rằng, không phải Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ)   AFP/File – God no longer has any place in theories on the creation of the Universe due to a series of developments …By Michael Holden Michael Holden – Thu Sep 2, 9:08 am ET


 

LUÂN ĐÔN (Reuters)- Stephen Hawking - lý thuyết gia lừng danh về vật lý của Anh đã tuyên bố trong cuốn sách mới của ông là Thượng Đế không sáng tạo ra vũ trụ mà “Sự Nổ Lớn” (Big Bang) là hậu quả tất yếu của định luật vật lý.

 

Theo tuần báo Times xuất bản vào đúng Thứ Năm, trong cuốn sách nhan đề “Sự Thiết Kế Vĩ Đại” (The Grand Design) viết chung với nhà vật lý Hoa Kỳ - Leonard Mlodinow – Hawking nói rằng một lọat những lý thuyết mới (về vật lý) khiến cho việc nói rằng có một vị sáng tạo ra vũ trụ là thừa.

“Bởi vì có một định luật chẳng hạn như sức hút khiến vũ trụ có thểsẽ tự sáng tạo từ chân không (nothing). Ông đã viết trong cuốn sách như sau “Sự sáng tạo do bởi chính nó đã là lý do tại sao có nhiều thứ chứ không phải chỉ có một thứ, tại sao vũ trụ hiện hữu và tại sao chúng ta có mặt,” Và ông viết tiếp, “Không nhất thiết phải van nài Thượng Để làm chuyện kinh khủng như thế (Big Bang) để cho vũ trụ chuyển động.”

 

            Nhà vật lý Hawking năm nay 68 tuổi, đã được cả thế giới công nhận năm 1988 với cuốn sách nhan đề “Lịch Sử Vắn Tắt về Thời Gian” (A Brief History of Time) trong đó giải thích những cội nguồn của vũ trụ khiến ông nổi tiếng vì những nghiên cứu của ông về những lỗ đen (black holes), vũ trụ học và lượng tử (cosmology and quantum).

 

            Từ năm 1974, các nhà khoa học đã nỗ lực kết hợp hai nền tảng về vật lý hiện đại - Lý Thuyết Tương Đối của Albert Enstein liên quan đến trọng lực và hiện tượng lớn- với lý thuyết về lượng tử bao gồm những hạt hạ nguyên tử (subatomic paricles)

 

            Nhận định mới nhất của Hawking cho thấy ông đã giã từ quan điểm trước đây của ông khi phát biểu về tôn giáo. Trước đây ông cho rằng sự khám phá ra những định luật về vật lý không có nghĩa là không tin rằng Thượng Đế đã can dự vào “Sự Nổ Lớn” (Big Bang). Ông đã viết trong cuốn  “A Brief History of Time” rằng “ Nếu chúng ta khám phá ra một lý thuyết đầy đủ, đó là sự chiến thắng tối hậu của lý trí con người, mà qua đó chúng ta phải thấy đó là ý của Thượng Đế.”

 

            Trong cuốn sách mới nhất ông nói rằng sự khám phá năm 1992 về một hành tinh quay chung quanh một ngôi sao khác không phải Mặt Trời giúp phá vỡ quan điểm của người cha ngành vật lý là Isaac Newton cho rằng vũ trụ đã không xuất hiện từ sự hỗn loạn mà từ sự sáng tạo của Thượng Đế. Ông viết “Do sự trùng hợp ngẫu nhiên về những điều kiện của hành tinh - chỉ có một Mặt Trời, sự phối hợp may mắn về khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, trọng khối của Mặt Trời, hầu như không gây chú ý và rất ít bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng Trái Đất đã được cẩn thận sáng tạo cho hợp với con người.”

            Nhà vật lý Hawking chỉ có thể nói được qua hệ thống âm thanh tổng hợp từ một máy điện tử vì ông bị rối lọan cơ thần kinh não bộ, dù sau vài năm có tiến triển nhưng thân bị bại liệt hòan tòan. Ông bị chứng bại liệt này ở đầu những năm 20 nhưng ông tiếp tục phấn đấu để trở thành một trong những người có thẩm quyền về khoa học của thế giới và cũng đã xuất hiện trong phim “Star Trek” và những phin họat họa như “Futurama” và “The Simpsons.”

            Năm ngóai ông tuyện bố xin thôi chức vụ Giáo Sư Tóan Học Lucasian tại Viện Đại Học Cambrigde, một chức vụ mà Newton đã có lần chấp chưởng, còn ông thì giữ chức vụ này từ năm 1979.

Cuốn sách “The Grand Design” sẽ được tung ra thị trường vào tuần tới.

(Bản tin do Steve Addision hiệu đinh)

Bản dịch của Đào Văn Bình

 

Dưới đây là nguyên bản Anh Ngữ:

LONDON (Reuters) – God did not create the universe and the "Big Bang" was an inevitable consequence of the laws of physics, the eminent British theoretical physicist Stephen Hawking argues in a new book.
In "The Grand Design," co-authored with U.S. physicist Leonard Mlodinow, Hawking says a new series of theories made a creator of the universe redundant, according to the Times newspaper which published extracts on Thursday.
"Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist," Hawking writes.
"It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going."
Hawking, 68, who won global recognition with his 1988 book "A Brief History of Time," an account of the origins of the universe, is renowned for his work on black holes, cosmology and quantum gravity.
Since 1974, the scientist has worked on marrying the two cornerstones of modern physics -- Albert Einstein's General Theory of Relativity, which concerns gravity and large-scale phenomena, and quantum theory, which covers subatomic particles.
His latest comments suggest he has broken away from previous views he has expressed on religion. Previously, he wrote that the laws of physics meant it was simply not necessary to believe that God had intervened in the Big Bang.
He wrote in A Brief History ... "If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason -- for then we should know the mind of God."
In his latest book, he said the 1992 discovery of a planet orbiting another star other than the Sun helped deconstruct the view of the father of physics Isaac Newton that the universe could not have arisen out of chaos but was created by God.
"That makes the coincidences of our planetary conditions -- the single Sun, the lucky combination of Earth-Sun distance and solar mass, far less remarkable, and far less compelling evidence that the Earth was carefully designed just to please us human beings," he writes.
Hawking, who is only able to speak through a computer-generated voice synthesizer, has a neuro muscular dystrophy that has progressed over the years and left him almost completely paralyzed.
He began suffering the disease in his early 20s but went on to establish himself as one of the world's leading scientific authorities, and has also made guest appearances in "Star Trek" and the cartoons "Futurama" and "The Simpsons."
Last year he announced he was stepping down as Cambridge University's Lucasian Professor of Mathematics, a position once held by Newton and one he had held since 1979.
"The Grand Design" is due to go on sale next week.
(Editing by Steve Addison)

 

 

 

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: