08/02/2011 08:05 (GMT+7)
Số lượt xem: 3886
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Đọc tâm thư của Thầy mà rơm rớm nước mắt. Tôi cũng đã chuyển tiếp tới một số thân hữu Phật tử.

Tôi nghĩ rằng Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật Giáo cũng đã biết rất rõ về hiểm nạn này, nhưng tìm biện pháp cụ thể để đối phó thì rất là khó. Có thể chư Tôn Đức còn đang dò dẫm phản ứng khắp nơi. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải liên tục khơi dậy ý thức trong hàng ngũ Phật tử. Phật tử hải ngoại cũng sẽ một lòng với Phật tử và Chư Tôn Đức trong nước, và họ hiện đang chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng một Hội Nghị Quốc Tế Phật Giáo Về Cải Đạo là biện pháp tối hảo để đối phó trên quy mô toàn cầu. Có tin tức gì thêm xin Thầy cho tôi biết. Kính chúc Thầy thân tâm thường An Lạc, Phật sự viên thành.

Đào Văn Bình


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: