01/02/2011 21:31 (GMT+7)
Số lượt xem: 3653
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tôi đã đọc bài của Thầy Giác Tâm. Tôi nghĩ có lẽ rất ít tăng sĩ trẻ nào bận tâm đến vấn đề này mặc dù đó là vấn đề sống chết mà PGVN đang phải chuẩn bị đối mặt. Xin chia sẽ những ưu tư của Thầy đối với vấn đề vô cùng khẩn thiết này.


Tôi có nhận được mail của Thầy xin viết cho tập kỷ yếu về cố HT.Giác Ngộ. Nhưng lúc ấy tôi đang ở Sài Gòn khi về đọc được mail  thì thấy đã trễ, với lại tôi cũng chẳng biết viết gì vì không được gần gũi với HT. Vừa rồi tôi về Bình Định nghe quý thầy họ khen bài “ Tòng Lâm - Thạch Trụ” của Thầy lắm !

          Bài “thi ca Huyền Không với (không có và) tuổi thơ học đạo” của tôi NCPH in dư chữ “và”, khiến các website khác cũng sai luôn. Vậy nếu sửa được thì thầy Giác Tâm sửa hộ cho nghĩa là bỏ bớt chữ “và”.

 Cảm ơn Thầy.

          Chúc Thầy Giác Tâm năm mới sức khỏe và an lành.

PA .Nha Trang.

         


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: