25/09/2010 03:35 (GMT+7)
Số lượt xem: 6419
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

BUU MINH BUDDHIST TEMPLE

HUYỆN CHƯPĂH, TỈNH GIA LAI


Chùa toạ lạc tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai. Chùa thường được gọi là chùa Biển Hồ Trà.

Chùa nguyên là “Chùa Phật học” do ông Nguyễn văn Khanh vận động thành lập và thỉnh Hoà thượng Thích Từ Vân ở Kon Tum xuống khai sơn vào khoảng năm 1935-1936. Năm 1961, chùa được Phật tử địa phương xây dựng lại, mang tên “Chùa Bửu Minh” . Từ năm 2003, Thượng toạ Thích Giác Tâm đã tiến hành đại trùng tu. Ngôi chùa kiến trúc hiện đại, quy mô to lớn, diện tích ngôi chánh điện mới là 520m2, cao 47m25, mái chùa có dáng dấp mái nhà rông cao nguyên.

This Buddhist temple is situated at hamlet 1, Nghia Hung commune, Chu Pah district, Gia Lai province .

This Buddhist temple instruct that formerly it had ever been the Temple of Buddhist Studies set up by Mr . Nguyen van Khanh. He invited Most Venerable Thich Tu Van in Kon Tum to come to open this Buddhist temple about 1935-1936. In 1961, it was reconstructed by local Buddhists and renamed Buu Minh Buddhist temple.

Since 2003 Venerable Thich Giac Tam has carried out the large-scaled restoration of this Buddhist temple with the modern design. The area of the new main hall is 250 square meters and its height is 47m25. The roof of the Buddhist temple carries the roof style of Rơng house (commune house) in Highlands.

( Trích sách “Phật tích Ấn Độ, Nepal và 500 danh lam Việt Nam )

Tác giả : Võ văn Tường -Thích Nhật Từ

  IMG_3631.jpg


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: