09/05/2012 16:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 27942
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thiết nghĩ, hình thức vừa xem hình ảnh vui, lạ, vừa đọc những lời hay trong giáo pháp, cũng khá hợp cho các bạn trẻ mới bước đầu tìm hiểu và yêu mến Phật pháp. Phương cách mang lời đạo vào ảnh đời hay ngược lại,đều không ngoài mục đích làm cho chúng ta giác ngộ được chánh đạo, tỏ được nẽo đời. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có câu:  “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ đề, kháp như cầu thố giác,..." , (tạm dịch là: Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ được, nếu xa rời thế gian mà tìm Bồ đề thì không thể, tợ như tìm sừng thỏ vậy).

- Dưới đây là 10 điều tâm niệm (10 điều mình luôn ghi nhớ trong lòng để an tâm giữa đời sống) mà đức Phật đã nhắc nhở chúng ta:


Điều 1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật,
            vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh


Điều 2. Ở đời đừng cầu không khó khăn,
            vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy


Điều 3. Cứu xét tâm trí đừng cầu không khúc mắc,
            vì không khúc mắc thì sở học khó vượt bậc


Điều 4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai,
            vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường


Điều 5. Làm việc đừng mong dễ thành,
            vì dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo


Điều 6. Giao tiếp đừng mong lợi mình,
             vì lợi mình thì mất đạo nghĩa


Điều 7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình,
            vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu


Điều 8. Thi ân đừng cầu đáp trả,
            vì cầu đáp trả là thi ân có mưu toan


Điều 9. Thấy lợi đừng nhúng tay vào,
            vì nhúng tay vào thì mê mờ tâm trí


Điều 10. Oan ức không cần biện bạch,
               vì biện bạch thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài

* T.Nhuận Thường (ảnh sưu tầm -xừ lý,tổng hợp)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: