25/10/2012 07:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 16367
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh cảnh sắc mùa thu lá phong đỏ chùa Kim Các cố đô Kyoto xứ Phù Tang.


http://chuaminhthanh.com/web/danhlam/p2_articleid/885


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: