Chùa Bửu Minh

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh cảnh sắc mùa thu lá phong đỏ chùa Kim Các cố đô Kyoto xứ Phù Tang.


http://chuaminhthanh.com/web/danhlam/p2_articleid/885


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage