16/11/2012 18:28 (GMT+7)
Số lượt xem: 13945
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình ảnh những vị sư - sắc vàng cà-sa bên những chú voi gợi một ý nghĩa hết sức thân thiện về môi trường sống. Chính những hình ảnh này, không cần phải chú thích gì, đã mang thông điệp tốt đẹp về sự sống. GNO sưu tầm và giới thiệu cùng bạn đọc.


 
securedownload.jpg

securedownload-1.jpg

securedownload-2.jpg

secure3.jpg

BTV GNO


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: