14/01/2018 20:16 (GMT+7)
Số lượt xem: 1559
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHAT THANH DAO.jpg

KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO.Sĩ Đạt Ta Phật đã thành
Chúng con lăn lóc chúng sanh mãi hoài
Sáu đường con mãi nổi trôi
Đạo thành Phật dạy ba thời chưa quên
Mãi rong chơi chưa đáp đền
Quay lưng thành đạo chông chênh kiếp người
Phật là ánh sáng mặt trời
Chiếu soi tăm tối cuộc đời chúng sanh
Dạy ta điều thiện việc lành
Thoát vòng sanh tử tái sinh nhiệm mầu
Tu Phật phải biết từ đâu
Từ ân Tam Bảo hồi đầu nhớ ơn.

---------------------------

Tháng 12. năm 2017
Thích Giác TâmTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: