15/01/2013 14:35 (GMT+7)
Số lượt xem: 42099
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày xưa dưới cội bồ đề Phật ngồi thiền định trăm bề tịch nhiên; Sao Mai tỏa chiếu đỉnh huyền Đất trời rung chuyển Phạm Thiên rỡn hồn; 

Não phiền vạn thuở trống trơn

Mông mênh hải ấn tâm hơn trăng ngần;

Một thân có cả vạn thân

Một vi trần có vạn lần kiếp chơi;

 

Quét mây trăng sáng cho đời

Quét tâm trăng sáng giữa trời tự do;

Tử sanh quét sạch đôi bờ

Nguy nga đỉnh tháp dệt tờ tâm kinh.

(Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, Ngày 5- 12- 2012

Tuệ Nguyên

http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=4524&SubID=3&ID=6


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: