11/01/2012 20:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 33537
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng1. Tân Ðâu Lô Bạt La Ðọa Xà

2. Ca Nặc Ca Phạt Sa

3. Ca Nặc Ca Bạt Ly Ðọa Xà

4. Tô Tân Ðà

5. Nặc Cự La

6. Bạt Ða La

7. Ca Lý Ca

8. Phạt Xà La Phất Ða La

9. Thú Bát Ca

10. Bán Thác Ca

11. La Hỗ La

12. Ma Già Tê Na

13. Nhân Yết Ðà

14. Phạt Na Bà Tư

15. A Thị Ða

16. Chú Trà Bán Thác Ca

17. Ca DiếpTôn Giả

18. Quân Ðề Bát Thán Tôn Giả

* nguon: chuaviengiacTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: