26/03/2012 21:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 13624
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật
Mục lục

Tôn giả Tu Bồ Ðề - Giải không đệ nhất
còn nữa

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: