20/05/2011 10:18 (GMT+7)
Số lượt xem: 9583
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

LỜI GIỚI THIỆU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Rất hân hạnh được Thầy Minh Tuệ từ Mỹ Quốc gởi về quyển "Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh" nhờ tôi kính trình lên đức Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, nhờ Ngài hiệu đính.
Ngài Hòa Thượng rất hoan hỉ và đọc quyển sách đến hai lần. Ngài rất hài lòng cho rằng: "Quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh" này rất hay, toàn lời, ý đều là của chư Tổ, chư Cổ Đức, Ngài không còn ý kiến nào để bổ sung thêm được nữa. Nên Ngài chỉ ký tên để chứng minh, thay lời hiệu đính của Ngài.


Kính thưa quý bạn đồng tu,

Cùng tu pháp môn Tịnh Độ Trì Danh Hiệu Phật, trước sự yêu cầu thiết tha của Thầy Minh Tuệ, tôi đành phải viết đôi lời giới thiệu thô kịch. Đọc đi đọc lại đôi ba lần, tôi nhận thấy quyển sách này rất hay, rất cần thiết, rất quý cho tất cả Phật Tử tu Pháp Môn Niệm Phật.

Những tiến trình về "Phương Pháp Trì Danh" và "Niệm Phật Thế Nào Để Bảo Đảm Vãng Sanh" rất chặt chẻ, chi tiết, tỉ mỉ, rành rẽ, dễ hiểu, dễ hành, thêm những điều cấm kỵ, chứng tỏ tác giả là một hành giả đầy đủ kinh nghiệm đã từng vượt qua bao khó khăn, chướng duyên với ý chí vững bền mới đạt được kết quả "Bất Niệm Tự Niệm" này.

Quyển "Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh" này xuất phát từ sự tự tu tự chứng của tác giả.

Tôi xin thành tâm giới thiệu.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: