10/07/2011 09:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 54524
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA
NHỮNG LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT
Thực hiện với sự hợp tác của MATTHIEU RICARD
Chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp: CHRISTIAN BRUYAT
Chuyển ngữ Pháp Việt: Hoang Phong
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo  Hà Nội 2009
Tái bản: Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011

http://www.thuvienhoasen.org


Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: