14/09/2018 17:21 (GMT+7)
Số lượt xem: 1563
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

z1112438788279_f20e73b01c05fe20ca836d99426cbf26.jpg

MÓN ĂN PHẬT NHẢY TƯỜNG

 

Phật là giác ngộ hiểu thương

Sao có chuyện "Phật nhảy tường" mua vui

Nhà hàng báng bổ Phật rồi

Chỉ vì lợi nhuận.... chuyện cười Việt Nam

Bán buôn ai lại không tham

Va chạm tín ngưỡng việc làm người chê

Nhà hàng ơi hãy làm huề

Đừng nên như thế.....trăm bề khó khăn

Văn hóa trong chuyện uống ăn

Tôn trọng đạo Phật nên chăng nhà hàng ?

-----------------------------

Ngày 14.9.2018

Nguyên Thư

(Thời gian gần đây cộng đồng Phật giáo bức xúc trước sự việc một vài nhà hàng trong nước đã quảng cáo món ăn "Phật nhảy tường" trên phương tiện thông tin đại chúng, bài thơ trên là nói đến sự việc không vui, không tôn trọng tín đồ đạo Phật trong nước của các nhà hàng đặt món ăn "Phật nhảy tường". Rất mong các nhà hàng đặt món ăn "Phật nhảy tường", nên tôn trọng tín đồ Phật giáo Việt Nam mà thay đổi tên món ăn không có chữ Phật trong đó, mong lắm thay!).

 

 

 

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: