22/06/2011 18:09 (GMT+7)
Số lượt xem: 4056
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chùa Bửu Thắng ( Tỉnh Hội) Gia Lai
Chùa BỬU THẮNG §  Địa chỉ: 1A  Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương, TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai §  Điện thoại: (059) 824695 §  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Tâm Tường


 

Chùa AN BÌNH

§  Địa chỉ: Khóm 16,Thị trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Hoằng Khải

 

Chùa AN THẠNH

§  Địa chỉ: Thôn 2,   Xã An Phú, Pleiku

§  Điện thoại:  (059) 861341

§  Trụ trì hiện nay: NS Thích Nữ Hạnh Thiện

 

Chùa BỒ ĐỀ

§  Địa chỉ: An Xuân 3, Xã Tú An, An Khê

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Huyền Tân

 

Chùa BỬU CHÂU

§  Địa chỉ: Phường Thống Nhất, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: SC Thích Nữ Minh Nguyên

 

Chùa BỬU HOA

§  Địa chỉ: Bình An, Xã Bầu Cạn, Chư Prong

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa BỬU MINH

§  Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, Chư Pah

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Giác Tâm

     .   Điện thoại:  0905146835

     .   Website http://chuabuuminh.vn

 

Chùa BỬU HẢI

§  Địa chỉ: Nguyễn An Ninh, Pleiku

 

Chùa BỬU LONG

§  Địa chỉ: Tổ 5, Hội Phú  Pleiku

§  Điện thoại: (059) 826639

§  Trụ trì hiện nay: NSTh Nữ Minh Kiểu

 

Chùa BỬU NGHIÊM

§  Địa chỉ: 200 Duy Tân, P. Diên Hồng , Pleiku, Tỉnh Gia Lai

§  Điện thoại: (059) 823463

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Từ Hương

 

Chùa BỬU PHƯỚC

§  Địa chỉ: 22/2 Nguyễn Đình Chiểu,Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: Sư Cô Nhật Tánh

 

Chùa BỬU QUANG

§  Địa chỉ: Nguyễn Viết Xuân, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Đồng Lạc

 

Chùa BỬU SƠN

§  Địa chỉ: Thanh Bình, Xã Bình Giáo, Chư Prong

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa BỬU SƠN

§  Địa chỉ: Đ.  Nguyễn Trãi, Yên Đỗ, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 822571

§  Trụ trì hiện nay: NS Th Nữ Hạnh Nguyện

 

Chùa BỬU SƠN

§  Địa chỉ: Thôn Phú Yên Xã H’ ra, Mang Yang

§  Trụ trì hiện nay: TK Thích Nhuận Thông

 

Chùa BỬU TÂM

§  Địa chỉ: Hà Lòng, Xã K’ Dang, Đắc Đoa

§  Trụ trì hiện nay: Đại Đức Thích Đồng Năng

 

Chùa BỬU TÂN

§  Địa chỉ: Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Chư Prong

§  Trụ trì hiện nay: Thích Nữ Minh Tu

 

Chùa BỬU THẮNG

§  Địa chỉ: Quý Đức, Xã Ia Trôk,Ayunpa

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa BỬU THẮNG

§  Địa chỉ: Quốc Lộ 25, Xã Ia Rsol, Ayunpa

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa BỬU THẮNG

§  Địa chỉ: 1A  Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương, TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

§  Điện thoại: (059) 824695

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Tâm Tường

 

Chùa BỬU THỌ

§  Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Phú, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: SC Thích Nữ Hạnh Đức

 

Chùa BỬU TỊNH

§  Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Cần,Krôngpa

§  Điện thoại: (059) 853296- 853565

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa BỬU TỊNH

§  Địa chỉ: 122 Hùng Vương, Ayunpa

§  Điện thoại: (059) 852317

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Trí Yên

 

Niệm Phật đường CỬU ĐỊNH

§  Địa chỉ: Cửu Định, Xã Cửu An, An Khê

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa ĐỨC QUANG

§  Địa chỉ: Thôn 1 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa HỒNG ĐỨC

§  Địa chỉ: Thôn 3 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

§  Trụ trì hiện nay: Thích Phổ Nguyện

 

Chùa KHÁNH THIỆN

§  Địa chỉ: Thôn 4 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa LINH HỘI

§  Địa chỉ: Tân Hội, Xã Tân An, An Khê

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Trí Đức

 

Chùa LINH NHƠN

§  Địa chỉ: Xã Nhơn Hoà, Chư Sê

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Quảng Quang

 

Chùa LINH QUANG

§  Địa chỉ: Phú Quang, Xã Ia H’Rú, Chư Sê

§  Điện thoại: (059) 850285

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Hồng Châu

 

Chùa LINH SƠN

§  Địa chỉ: Nam Yang, Đắc Đoa

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Đồng Giải

 

Chùa LONG TUYỀN

§  Địa chỉ: 6A Sư Vạn Hạnh,Hội Thương, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 873765

§  Trụ trì hiện nay: SC Thích Nữ Thông Huệ

 

Chùa MINH CHÂU

§  Địa chỉ: Thị Trấn Kon Dơng, Mang Yang

§  Điện thoại: (059) 839447

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Trí Thức

 

Chùa MINH LÂM

§  Địa chỉ: 9/20 Sư Vạn Hạnh, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 875265

§  Trụ trì hiện nay: SC.Thích Nữ Huệ Trí

 

Chùa MINH NGỌC

§  Địa chỉ: 71  Nguyễn Viết Xuân, Pleiku

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa MINH QUANG

§  Địa chỉ: 9/36  Sư Vạn Hạnh, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Trí Thạnh

 

Chùa MINH QUANG CỬU AN

§  Địa chỉ: Xã Cửu An, Huyện An Khê.

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thành

 

Chùa MINH THÀNH

§  Địa chỉ: 14A NgViếtXuân,HộiPhú, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 872690

§  Website http://chuaminhthanh.com

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ. Thích Tâm Mãn

 

Chùa MỸ THẠCH

§  Địa chỉ: 1 Thôn Mỹ Thạch 3, Thị trấn Chư Sê, Chư Sê

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Quảng Phước

 

Chùa NGHĨA BỔN

§  Địa chỉ: Xã Ia Rbol, Ayunpa

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa NGỌC TỊNH

§  Địa chỉ: Tân An, An Khê

§  Trụ trì hiện nay: SC.Th Nữ Diệu Liên

 

Chùa NGỌC PHÚ

§  Địa chỉ: 60  Nguyễn Huệ, Ayunpa

§  Trụ trì hiện nay: SC Th. Nữ Kiệm Liên

 

Chùa NGỌC TRUNG

§  Địa chỉ: 498 Quang Trung,  An Khê

§  Điện thoại: (059) 832633

§  Trụ trì hiện nay: NS Thích Nữ Hiệp Liên

 

Chùa NGỌC TÚC

§  Địa chỉ: Cư An, An Khê

§  Điện thoại: (059) 833385

§  Trụ trì hiện nay: NS.Thích Nữ Cảnh Liên

 

Chùa NGỌC BẢO

§  Địa chỉ: Tổ 2. P. Hội Phú, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: NS Thích Nữ Trân Liên

 

Chùa NGỌC HỘI

§  Địa chỉ: Phường Trà Bá,  Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Giác Duyên

 

Chùa NGỌC HUỆ

§  Địa chỉ: Tổ 13,Phường Trà Bá, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Giác Bích

 

Chùa NGỌC PHÚC

§  Địa chỉ: 342 Phan Đình Phùng, P. Yên Ðỗ,  TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

§  Điện thoại: (059) 823046

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Thành

 

Tịnh Xá NGỌC TRUNG

§  Địa chỉ: Thôn An Lũy, Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa NGUYÊN SƠN

§  Địa chỉ: Thôn 2 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa PHỔ MINH

§  Địa chỉ: Đức Lập, Xã Ia Rtô, Ayunpa

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa PHÚ MỸ

§  Địa chỉ: Chư Prong

§  Trụ trì hiện nay: Sư cô TN Minh Học

 

Chùa PHƯỚC MINH

§  Địa chỉ: 286 Phan Đình Phùng, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 822513

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Quảng Châu

 

Chùa PHƯỚC HÒA

§  Địa chỉ: Tổ 9, P. Yên Thế, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 865437

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ. Thích Trí Thanh

 

Chùa PHƯỚC SƠN

§  Địa chỉ: Xã Nghĩa Hoà, Chư Pah

 

Chùa QUAN ÂM

§  Địa chỉ: Tổ  2, Phường  Trà Bá, Pleiku

§  Trụ trì hiện nay: HT Thích Đổng Quang

 

Chùa QUAN ÂM

§  Địa chỉ: Thượng An,Xã Song An, An Khê

§  Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Chùa QUANG MINH

§  Địa chỉ: Tổ 14, P.Hội Thương, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 830451

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Thông Đạt

 

Chùa QUẢNG PHƯỚC

§  Địa chỉ: Xã Tân Bình, Đắc Đoa

§  Điện thoại: (059) 831885

§  Trụ trì hiện nay: SC Thích Nữ Hạnh Như

 

Chùa QUY SƠN

§  Địa chỉ: Hiệp An, Xã  Cư An, An Khê

§  Điện thoại: (059) 833336

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Như

 

Chùa TÂN AN

§  Địa chỉ: Thôn An Xuyên, Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa TÂN AN

§  Địa chỉ: 91 Lê Lợi, Thị Trấn An Khê,

§  Điện thoại: (059) 832949

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hải

 

Chùa TÂN HÒA

§  Địa chỉ: 922/6 Quang Trung, Thị trấn An Khê

§  Điện thoại: (059) 833693

§  Trụ trì hiện nay: TT Thích An Nghị

 

Chùa THANH TRUNG

§  Địa chỉ: Xã H’ Neng, Đắc Đoa

§  Trụ trì hiện nay: Đại Đức Thích Đồng Lý

 

Chùa THIÊN LONG

§  Địa chỉ: 75 Lê Hồng Phong, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 821076

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Nguyên An

 

Chùa THIỀN SƠN

§  Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Phú, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 861272

§  Trụ trì hiện nay: TT. Thích Thanh Liên

 

Chùa THỪA ÂN

§  Địa chỉ: Tô13,Phường Yên Đỗ, Pleiku

§  Điện thoại: (059)  830783

§  Trụ trì hiện nay: HT. Thích Viên Quán

 

Chùa VIÊN QUANG

§  Địa chỉ: Xã Song An, An Khê

§  Điện thoại: (059) 833370

§  Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Trung

 

Chùa VĨNH NGHIÊM

§  Địa chỉ: 81  Lê  Lợi, Pleiku

§  Điện thoại: (059) 876.791

§  Trụ trì hiện nay: Sư cô Thích Nữ Minh Hậu

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: