01/10/2012 13:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 20384
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng

>>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi

>>>LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BITrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: