Lễ Cung Thỉnh Thập Sư Hoà Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ - Tỉnh Gia Lai, KonTum
31/08/2010 12:44 (GMT+7)
Trong hai ngày 29,30 tháng 8 năm 2010 đại diện ban Tổ Chức, ban Kiến Đàn, ban Dẫn Thỉnh, ban Công Văn đã làm lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Ban Chứng Minh, ban Thập Sư Hòa Thượng Hồng Danh Đại Giới Đàn Cam Lộ tại hai tỉnh Gia Lai và KonTum.
Ý nghĩa của danh từ Cam Lộ Đại Giới Đàn
18/08/2010 15:59 (GMT+7)
Trong cảnh trần mê muội luôn khởi các vọng niệm tạo tác các nghiệp ác, nếu không tu định thì trước sự mê hoặc của cuộc đời ta khó vững chí tu. Khi cả giới và định có thể chế ngự các chướng duyên tạo nghiệp thì lúc này sự vướng mắc của ý thức bắt đầu trỗi dậy làm cho ta chấp, có chấp không dẫn đến vô minh phiền não làm sao có thể tránh khỏi nhược điểm dẫn dắt chúng ta đến vô minh này thì trí tuệ là cứu cánh duy nhất,


 Về trang trước     Về đầu trang      Trang:  1 2 3 [4] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: