06/07/2011 20:42 (GMT+7)
Số lượt xem: 24163
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bộ phim về cuộc đời đức Phật do BBC dàn dựng vào năm 2001

theo: http://www.youtube.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: