19/06/2012 07:43 (GMT+7)
Số lượt xem: 87197
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tất cả Việt kiều về nước đều cực kỳ đau khổ vì con cái bất hiếu, hỗn xược, ngang bướng. Nhà trường đã dạy con của họ rằng cha mẹ, chỉ là người sinh ta ra, nuôi ta đến 18 tuổi, mà thôi. Cha mẹ nói gì ta chẳng cần nghe, cứ bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại là xong. 


Có một số tôn giáo tràn vào Việt Nam truyền đạo lén lút ở các khu vực dân cư nghèo khổ. Sau khi chịu vào đạo, người dân phải chấp nhận một điều kiện là dẹp bỏ bàn thờ ông bà cha mẹ bao đời nay. Mục đích của họ đơn giản chỉ là tiêu diệt lòng hiếu kính cha mẹ của con người để giành hết tình cảm cho thần thánh trên cao. Tín đồ phải dồn hết lòng yêu kính cho thần thánh chứ không dành cho cha mẹ ông bà tổ tiên nữa.

Suy tiếp thì những tôn giáo đó cũng chủ trương diệt luôn lòng yêu nước của công dân để chỉ còn lại tình yêu thần thánh.
 
Thần thánh ở trên cao ta không thấy rõ, chỉ nghe các giáo sĩ tô vẽ đủ điều rồi bắt ta phải tin kính vâng phục. Nhưng đại diện cho thần thánh lại chính là các giáo sĩ, thế nên khi tôn giáo đó chủ trương diệt hết các tình cảm cao quý truyền thống của con người thì tức là tôn giáo đó muốn giành mọi sự tôn kính cho giáo sĩ. Cuối cùng cũng chỉ là chuyện của con người với nhau chứ chẳng có thần thánh nào cả. Giáo sĩ đã cạnh tranh tình cảm với các đối tượng truyền thống. Giáo sĩ muốn tín đồ chỉ còn biết vâng phục mình và bỏ hết sự yêu kính cho tổ quốc, tổ tiên, ông bà cha mẹ...
 
Rồi ảnh hưởng của tôn giáo đó tràn vào trường học. Các thầy cô giáo phải dạy học sinh phản kháng lại bố mẹ mình, phải làm người bất hiếu, phải phản bội cả tổ tiên, tổ quốc.
 
Tất cả Việt kiều về nước đều cực kỳ đau khổ vì con cái bất hiếu, hỗn xược, ngang bướng. Nhà trường đã dạy con của họ rằng cha mẹ, chỉ là người sinh ta ra, nuôi ta đến 18 tuổi, mà thôi. Cha mẹ nói gì ta chẳng cần nghe, cứ bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại là xong.
 
Thật ra một người cho ta bát cơm lúc đói lòng ta còn phải biết ơn suốt đời, huống hồ công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ của cha mẹ suốt bao nhiêu năm tháng.
 
Chính vì lối giáo dục của nhà trường Tây phương như vậy mà con cái không còn là chất keo gắn kết gia đình, con cái không còn đạo đức căn bản, lớn lên chúng cũng chẳng có trách nhiệm với con cái của mình. Gia đình của Tây phương rất lỏng lẻo, dễ đổ vỡ.
 
Người Tây phương bị quả báo của chính họ, họ không biết đến hiếu đạo, không yêu kính cha mẹ, rồi họ đau khổ vì con cái của mình, rồi họ đau khổ vì gia đình ly tan, rồi họ đau khổ vì tuổi già cô độc. Tôn giáo của họ đã tạo nên như thế.
 
Ngược lại bên Á đông, đạo hiếu được đề cao trước hết bởi Nho giáo. Ai bất hiếu không xứng đáng làm người. Đạo Phật đến bồi thêm một phát, đại lễ Vu Lan tôn vinh lòng hiếu. Dù cõng cha mẹ suốt đời cũng chưa đền đáp hết công ơn...
 
Gia đình Á đông bền vững hạnh phúc (cho đến khi văn minh Tây phương tràn sang thì bắt đầu lung lay) vì những đạo đức căn bản này.
 
Đạo đức của đạo Nho, đạo Phật ảnh hưởng vào trường học. Các học sinh cũng được dạy dỗ phải hiếu kính cha mẹ. Riêng những trường quốc tế xuất hiện gần đây thì lại cũng dạy học sinh về tập phản kháng chống đối cha mẹ cho giống với văn minh của Tây phương.
Thế là tôn giáo đã cạnh tranh ảnh hưởng với nhau tận trong học đường. Những giáo điều sai lầm đã gây biết bao đau khổ cho con người vì được dạy trong nhà trường.
 
Nhìn cách làm việc của Bộ giáo dục mà ta biết ảnh hưởng của tôn giáo nào đang chiếm ưu thế ở quốc gia đó. Nếu nhà trường cổ xuý cho việc bất hiếu thì ta biết Bộ giáo dục ảnh hưởng tôn giáo đến từ Tây phương. Nếu nhà trường cổ xuý cho đạo đức hiếu kính cha mẹ thì ta biết các tôn giáo Á đông đang chiếm ưu thế đối với lãnh đạo Bộ giáo dục.
 
Đạo đức hiếu kính cha mẹ không còn là chuyện của riêng tôn giáo nữa, mà đã trở thành chuyện của lương tri nhân loại. Ta không cho phép tôn giáo vì lợi ích riêng mình mà cứ tìm cách len lỏi khắp nơi để phá hoại Hiếu đạo của loài người nữa. Cả loài người có lương tri phải mạnh mẽ lên tiếng dẹp bỏ quan điểm giáo điều Bất hiếu của một số tôn giáo. Thần thánh nếu có là để yêu thương giúp đỡ con người sống tử tế với nhau (trong đó có lòng hiếu kính cha mẹ), chứ không phải để cạnh tranh tình cảm với con người, càng không được phép xúi giục con người giết hại lẫn nhau.
 
Nếu con người chưa (nhắc lại Chưa) biết tôn kính thần thánh thì cũng chưa có tội vì họ không thấy. Nhưng nếu con người không biết hiếu kính cha mẹ thì họ có tội ngay lập tức, vì cha mẹ là hiện tiền.
 
Xin cầu nguyện ơn trên thần thánh cho con người có lòng hiếu kính cha mẹ;

Nguon: http://www.phattuvietnam.net/5/29/19474.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: