12/09/2010 10:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 6855
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Các đời Trụ Trì tiền nhiệm đã không có thể lệ quy định cách thờ phụng các hương linh khi đem về chùa, nên nhà chùa đã không có kinh phí để cúng giỗ hằng năm cho các hương linh.
Do vậy chúng tôi đã có quy định mới. Phật tử nào muốn đem hương linh người thân của mình về chùa thờ, xin liên lạc trực tiếp với Thầy Trụ Trì Thích Giác Tâm. Ở xa liên lạc số ĐT: 0905.146835 -  Email: thichgiactam@gmail.com để biết thêm chi tiết .

Trai chủ :   Lê Đăng Vượng (chồng) Lê Đăng Vũ        (con) Kỳ Siêu Trí Tự Hương linh Vợ: Lê Thị Huyền Sanh: Kỷ Mùi -1979 Tử: 20-02- Canh Dần- 2010 Hưỡng dương: 32 tuổi Ngày kỵ giỗ 20 - 02 âm lịch Địa chỉ: Thôn 8 - Nghĩa Hưng - Chưpăh Điện thoại : Lê Đăng Vượng 01682300954 ………………………………………..
  Trai chủ:   Nguyễn Thị Kim Khoa Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Hồng             Kỳ Siêu Trí Tự Hương linh cháu: Nguyễn Thái Dũng Sanh: Mậu Thìn -1988 Tử: 02-04-Canh Dần- 2010 Hưởng dương: 23 tuổi Ngày kỵ giỗ: 02-04-âm lịch Địa ch ỉ: Tân S ơn -Ti ên S ơn- Tp Pleiku Điện thoại : 0593.863146 ………………………………………….
  Trai chủ:   Nguyễn Khắc Thiện (cha) Nguyễn Th ị Thúy (m ẹ) K ỳ Siêu Trí Tự Hương Linh con Nguyễn Diệu Châu Sinh: 25-12- Kỷ  Sửu - 2009 T ử: 07- 04 - Canh Dần - 2010 Hưởng d ương 2 tuổi Ngày kỵ giỗ: 07- 04 - âm lịch Địa chỉ: Thôn 06- Nghĩa Hưng- Chưpăh Điện Thoại: 0902750776 


Tiêu điểm:
Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: