06/02/2013 20:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 19199
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


 tp3.jpg
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về .


 tp9.jpg
Ðường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


 tp8.jpg

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Ðược mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


 tp7.jpg

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


 tp6.jpg

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


 tp5.jpg

Ðêm qua mộng lại thật gần
Ðừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !


 tp4.jpg
Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


 tp2.jpg

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành tp1.jpg

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ !

 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: