20/04/2012 06:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 49701
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 - Với người muốn xuất gia (đi tu - PV) trong Phật giáo đều phải trải qua một khoảng thời gian tập tu (được gọi là các chú tiểu hay là điệu). Những chú nhỏ tuổi khi xuống tóc thường được các thầy chừa lại 1 hay 3 chỏm tóc trên đầu.


 
Quy định của Phật giáo các chú tiểu từ 7 đến 13 tuổi được gọi là Khu Ô Sa Di (hay còn gọi là Sa Di đuổi quạ). Nghĩa là tuổi còn nhỏ chưa thể làm những việc nặng nhọc hay quan trọng trong chùa.
 
Nhưng để các chú khỏi bị mang tiếng ngồi không mà ăn cơm bá tánh (những Phật tử đến cúng đồ ăn và tiền bạc cho quý thầy trong chùa - PV) nên các thầy trụ trì thường giao cho việc giữ gìn thóc lúa, làm việc nơi nhà nấu ăn, nơi ngồi thiền… cũng như xua đuổi chim quạ.
 
Từ 13 đến 19 tuổi được gọi là Ứng Pháp Sa Di. Nghĩa là tuổi này đã có thể làm được những việc như thờ thầy và các công việc khó nhọc. Ngoài ra những người ở tuổi này đã biết tu tập ngồi thiền, tụng kinh…
 
Riêng từ 20 tuổi đến 70 tuổi được gọi là Danh tự Sa Di. Nghĩa là tuổi đủ hai mươi đáng lẽ được thọ giới Cụ Túc (Tỳ Kheo trong Phật Giáo - PV), nhưng vì căn tính ám độn hoặc lớn tuổi mới xuất gia không thể gìn giữ nổi các giới cần tập tu một thời gian.
 
Về việc xuống tóc cho các chú tiểu thì ở Phật giáo Nam Tông không thấy để chóp. Còn ở hệ phái Khất Sĩ chỉ một số tịnh xá Ni có để chóp cho người mới vào tu còn đa phần thì không.
 
Riêng các chùa theo hệ phái Bắc Tông thì các chú tiểu chưa thọ Sa Di thường để từ 1 đến 3 chỏm tóc, có khi đã thọ Sa Di nhưng vẫn giữ chóp để tự nhắc nhở vẫn còn nhiều phiền não trong đời sống mà cố gắng tu tập.
 
Một số hình ảnh dễ thương của các chú tiểu trong chùa:
 
 Những chú tiểu mới vào chùa tập tu thời gian đầu vẫn chưa được 
cạo tóc
Những chú tiểu mới vào chùa tập tu thời gian đầu vẫn chưa được cạo tóc
 
Bái kiến sư phụ sau khi xuống tóc, chính thức tập tu
Bái kiến sư phụ sau khi xuống tóc, chính thức tập tu
Người đi trước dạy người đi sau về cách đánh 
chuông mõ
Người đi trước dạy người đi sau về cách đánh chuông mõ
Cùng thầy tập ngồi thiền
Cùng thầy tập ngồi thiền
Đánh chuông
Đánh chuông
 
 
Dù còn nhỏ nhưng các chú tiểu vẫn thực hiện 
nghi thức khất thức như thời đức Phật còn tại thế
Dù còn nhỏ nhưng các chú tiểu vẫn thực hiện nghi thức khất thức như thời đức Phật còn tại thế
 
Học chữ Hán
Học chữ Hán
 
Dù có những lúc phải học tập nghiêm ngặt nhưng cũng có lúc các chú
 tiểu cùng nhau vui chơi
Dù có những lúc phải học tập nghiêm ngặt nhưng cũng có lúc các chú tiểu cùng nhau vui chơi
Cùng nhau tắm rữa
Cùng nhau tắm
Tự lo cơm nước, không được cha mẹ làm giúp nữa
Tự lo cơm nước, không được cha mẹ làm giúp nữa
Cùng anh em huynh đệ nói về kinh nghiệm tu tập
Cùng anh em huynh đệ nói về kinh nghiệm tu tập
Và cũng có lúc ngồi thư giãn bên hồ nước trước
 chùa
Và cũng có lúc ngồi thư giãn bên hồ nước trước chùa
Dù có tu hành nghiêm ngặt nhưng ở các chú tiểu vẫn giữ một nét hồn
 nhiên dễ thương của tuổi thơ
Dù có tu hành nghiêm ngặt nhưng ở các chú tiểu vẫn giữ một nét hồn nhiên dễ thương của tuổi thơ
Hoài Lương (ảnh tổng hợp)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: