26/04/2012 08:39 (GMT+7)
Số lượt xem: 25426
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

24042012071923-tram huong khanh dan.jpg
Sớm nay trời ửng nắng hồng Lời chim hót - tiếng ca trong ngọt ngào Hải triều âm dậy dạt dào Hỏi ra mới biết Phật vào cõi hương


 

Sớm nay nhân thế triêu dương

Tin vui truyền khắp mười phương đất trời

Vinh quang hạnh phúc cõi người

Ca la vệ rạng ngời pháp thân

 

Rằng nghe Linh thoại ngàn năm

Ưu đàm hoa nở  trăng rằm tỏa hương

Viên thành diệu sử một chương

Đản sinh Văn Phật ơi hương ơi trầm

 

Trời xanh hiện cát tường vân

Trần gian xuân sắc thanh tân diệu kỳ

Mười phương một niệm Tam quy

Chân như hiện bóng từ bi cát tường.

 

Hạnh Phương

http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=4160&SubID=3&ID=4


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: