15/05/2018 21:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 478
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cứ mỗi mùa Phật đản là tôi nhớ lại hình ảnh Thầy tôi ngồi cắt tôn cho tượng Phật sơ sinh, rồi bồi giấy cứng lên tôn đ