24/06/2012 21:20 (GMT+7)
Số lượt xem: 39944
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Theo đúng kế hoạch mà Ban Trị sự GHPG tỉnh và Ban Tăng sự đã đặt ra, vào các kỳ Bố tát trong mùa an cư kiết hạ, chư Tăng toàn tỉnh TT Huế sẽ tập trung Bố tát và Quá đường tập trung tại Tổ đình Từ Đàm. Ngày 29.4 Nhuận, Nhâm Thìn đã trang nghiêm diễn ra ngày quá đường tập trung đầu tiên của mùa an cư năm nay.

 
Hòa thượng Thích Đức Phương, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm tham dự, chứng minh buổi lễ cùng sự tham dự của chư tôn Hòa thượng trong hàng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự, chư thượng tọa và gần 400 chư Tăng thuộc các giới đàn từ năm 1988 cho đến 2010.
 
Buổi lễ Quá đường đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh với sự hộ trì của hàng trăm đạo hữu thiện nam tín nữ Phật tử các giới.
 
Chư tôn Hòa thượng dự lễ Quá đường tập trung
 
 
Gần 400 chư Tăng tham dự lễ Quá đường
 
 
Kinh hành
 
 
 
 
Chiều cùng ngày, toàn thể đại Tăng vân tập trang nghiêm tại Chánh điện chùa Từ Đàm để cùng hòa âm tụng kinh Di Giáo và tại giảng đường chùa Từ Đàm đã diễn ra buổi sinh hoạt thảo luận đề tài "Tinh thần, trách nhiệm của Tăng ni trước sự hưng suy của đạo pháp trong thời hiện đại"
 
Tụng kinh Di Giáo
 
 
 
 
 
 
 
Buổi sinh hoạt diễn ra tại giảng đường chùa Từ Đàm với gần 300 chư Tăng tham dự, phát biểu.
 
HT. Thích Chơn Hương, Trưởng Ban Tăng sự, Phó Ban Chỉ đạo an cư năm Nhâm Thìn-2012 đã phát biểu mở đầu cho buổi thảo luận nói lên mục đích và ý nghĩa của buổi sinh hoạt "hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau, sách tấn nhau cùng tu cùng học và cùng chung bàn bạc những Phật sự, cùng phân tích, góp ý tháo gỡ những vướng mắc, những thực trạng của Đạo pháp mà cụ thể là trách nhiệm của Tăng, Ni với hưng suy của đạo pháp trong thời hiện đại". Với tinh thần vô ngã cùng chung trách nhiệm "tương thân, tương giáo, tương hối"; cùng nói lên những ưu tư về Đạo pháp trong cái nhìn tích cực để cùng chung sức xây dựng đạo pháp ngày mỗi vững mạnh..."
 
Sinh hoạt thảo luận
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo an cư năm Nhâm Thìn đã phát biểu đề dẫn định hướng nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm, kỷ luật tự thân và ái hộ tự thân. Hòa thượng nhấn mạnh đến 3 vấn đề của người tu sĩ: thứ nhất là mỗi tu sĩ phải có trách nhiệm với nhau (trách nhiệm Tăng già); thứ hai là người tu sĩ phải có trách nhiệm với Phật tử và thứ ba là người tu sĩ phải có trách nhiệm với nhân quần xã hội. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, người tư sĩ phải có trách nhiệm và tự ý thức trước mọi nhu cầu của cuộc sống...
 
Buổi hội thảo có nhiều ý kiến xây dựng, những ý kiến của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tạo và chư Tăng đều xoay quanh những nỗi niềm ưu tư về đạo pháp mà cụ thể nhất là trách nhiệm tự thân, thầy làm gương cho trò, trò học hỏi điều hay lẽ phải từ thầy để cùng nhau sách tấn trên con đường cùng tu cùng học điều đó sẽ góp phần to lớn vào trong việc hưng thịnh của Đạo pháp.
 
Kỳ Bố tát-Quá đường tập trung vào ngày 14.5.Nhâm Thìn chư Tăng sẽ sinh hoạt thảo luận đề tài "Sức khỏe của tu sĩ qua sinh hoạt và ẩm thực"
 

http://www.lieuquanhue.vn/index.php/7/6221.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: