Kết quả 21 - 30 của 5451 các kết quả có nội dung Th�� v���n �����ng t���nh t��i cho Tu���n V��n h��a Ph���t gi��o t���i Ngh��� An. (3,8842 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật nghiệp quả
meet we know. Every thing that is done we are capable of. That is why we do not hold an understanding of karma in a narrow way. It is an extremely vast vision of life. If at a given moment we experience the fruits of a past action, whether
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76F410_luat_nghiep_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Xót xa chuyện sinh viên “sống thử” rồi vứt con cho chùa "ôm"
đẹp, săn sóc rất chu đáo, Ph đã phải lòng, những tưởng chàng ta đã yêu thật lòng nên “cho tất cả”. Khi hay tin Ph mang thai, chàng ta ... Xót xa chuyện sinh viên “sống thử” rồi vứt con cho chùa "ôm" 05/05/2013 15:19 (GMT+7) Số lượt xem: 64493Kích cỡ chữ: Sống thử, mang bầu…, rồi những đứa bé ra đời bị bỏ rơi. Nhìn các bé không ai cầm lòng được. Sao trên đời này lại có những kẻ nhẫn tâm đến như vậy, họ vứt bỏ, chạy trốn chính đứa con họ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53F612_xot_xa_chuyen_sinh_vien_song_thu_roi_vut_con_cho_chua_om.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập
tu tập nội tâm làm nền tảng cho việc truy tìm mục đích khát vọng của mình. - “Thời kỳ hội nhập” là chỉ cho thời kỳ của một đất nước đã ... ; là huynh đệ; .v..v. với các bạn trẻ theo từng hoàn cảnh và tình huống nhằm chia sẻ, động viên, góp ý cho giới trẻ mỗi khi các bạn cần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/524241_phuong_thuc_giao_duc_tuoi_tre_phat_giao_trong_thoi_ky_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - T U B Ụ I(Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn)
Hữu đã đọc bản thảo, hiệu đính và góp ý cho tập sách nầy. Thương tặng Lê và các con. Tu ... T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn) Trần Kiêm Đoàn 23/07/2011 20:01 (GMT+7) Số lượt xem: 182166Kích cỡ chữ: T U B Ụ I Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn TITAN Corporation xuất bản 2006 Mục lục LỜI MỞ BẠT
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/5FD253_t_u__b_u_itruyen_dai_cua_tran_kiem_doan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - T U B Ụ I(Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn)
Hữu đã đọc bản thảo, hiệu đính và góp ý cho tập sách nầy. Thương tặng Lê và các con. Tu ... T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn) Trần Kiêm Đoàn 23/07/2011 20:02 (GMT+7) Số lượt xem: 182167Kích cỡ chữ: T U B Ụ I Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn TITAN Corporation xuất bản 2006 Mục lục LỜI MỞ BẠT
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/cac-sach-khac/5FD253_t_u__b_u_itruyen_dai_cua_tran_kiem_doan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn)
Hữu đã đọc bản thảo, hiệu đính và góp ý cho tập sách nầy. Thương tặng Lê và các con. Tu ... T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn) Trần Kiêm Đoàn 23/07/2011 20:02 (GMT+7) Số lượt xem: 182168Kích cỡ chữ: T U B Ụ I Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn TITAN Corporation xuất bản 2006 Mục lục LỜI MỞ BẠT
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/cac-sach-khac/5FD253_t_u__b_u_i_truyen_dai_cua_tran_kiem_doan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn)
Hữu đã đọc bản thảo, hiệu đính và góp ý cho tập sách nầy. Thương tặng Lê và các con. Tu ... T U B Ụ I (Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn) Trần Kiêm Đoàn 23/07/2011 20:01 (GMT+7) Số lượt xem: 182169Kích cỡ chữ: T U B Ụ I Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn TITAN Corporation xuất bản 2006 Mục lục LỜI MỞ BẠT
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/5FD253_t_u__b_u_i_truyen_dai_cua_tran_kiem_doan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần của Nghề Đúc Đồng: Thiền Sư Không Lộ (1016-1094)
Thần của Nghề Đúc Đồng: Thiền Sư Không Lộ (1016-1094) Nguyên Giác dịch sang Anh văn 25/01/2013 11:00 (GMT+7) Số lượt xem: 32890Kích cỡ chữ: Xưa thật xưa, một nhà sư Việt Nam đã tới gặp vua Trung Quốc, mang tất cả đồng trong kho vị vua này về Việt Nam, và sau đó trở thành vị thần bảo hộ cho thợ nghề đúc ... nghĩa là “Khổng Lồ.” Không Lộ (1016-1094) sinh ở huyện Hải Thanh, tỉnh Nam Định. Xuất gia theo học với Thiền sư Lôi Hà Trạch, ngài tu thiền rất chuyên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/577419_than_cua_nghe_duc_dong_thien_su_khong_lo_1016_1094.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Kẻ thù" của sức khỏe trong chính ngôi nhà bạn
, trong tủ lạnh luôn có một ngăn chứa dành riêng cho lưu trữ trứng để giúp bảo quản an toàn và lâu hơn. Tuy nhiên, một số bà nội trợ có thói quen ... mốc tốt hơn. Nguon: http://vn.nang.yahoo.com/k%E1%BA%BB-th%C3%B9-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-trong-ch%C3%ADnh-ng%C3%B4i-170000044.html
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/tay-y/564041_ke_thu_cua_suc_khoe_trong_chinh_ngoi_nha_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiểu được tiếng địa phương (Huế).
bắt đầu bằng “nh” đều được người Huế nói trại thành “gi”: già (nhà) . Giớ già giớ vợ ở già: Nhớ nhà nhớ (luôn) vợ ở nhà!Những từ bắt đầu bằng “s” thì nói trại ra thành “th”: Ăn thung mặc thướng:Ăn sung mặc sướng hoặc Thầy gòn là Sài gòn, hoặc nữa: Noái năng thòng phẳng: nói cho sòng phẳng, rõ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5BD440_hieu_duoc_tieng_dia_phuong_hue.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: