Kết quả 1 - 10 của 5669 các kết quả có nội dung Thệ nguyện ngày Đức Phật Thành Đạo. (3,6042 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁT BÔ ĐỀ TÂM.
nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành ... của một tâm nguyện cao thượng về công đức tu hành, mục tiêu cốt tủy của đạo Phật. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Sơ Tổ thiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AD442_phat_bo_de_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thệ nguyện ngày Đức Phật Thành Đạo
Thệ nguyện ngày Đức Phật Thành Đạo Kính dâng ngày Phật Thành Đạo 14/01/2013 13:26 (GMT+7) Số lượt xem: 11165Kích cỡ chữ: Khổ hạnh máu cạn mật khôBảy tuần thiền định xa bờ tử sanhTrần gian mừng Phật Đạo thànhĐấng Vô Thượng Sĩ ... Thành Đạo rực ánh vàng lung linhĐông tây đón ánh bình minhGần ba thiên kỷ xương minh Đạo Mầu. http://www.lieuquanhue.vn/sang-tac-nghe-thuat/6823-th
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/537459_the_nguyen_ngay_duc_phat_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
thoái Bồ tát là bạn hữu. Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo ... làm nên đạo Bồ Ðề, Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. Phật Xưa lời thệ tỏ tường, Bốn mươi tám nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời
nghĩa của Đức Phật. Sống như vậy, rồi có một ngày nào chúng ta sẽ cảm thấy thực sự ơn nghĩa ấy như ngài A-nan và thốt lên lời thệ ... hiện diện nơi các vị đó như thế nào. Các vị thấy rõ con đường Phật đạo, con đường Đức
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/726211_duc_phat_hien_dien_giua_cuoc_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT HIỆN DIỆN GIỮA CUỘC ĐỜI
hiện diện nơi các vị đó như thế nào. Các vị thấy rõ con đường Phật đạo, con đường Đức Phật đã từng khéo đi (Thiện Thệ ... Đức Phật liệu chúng ta có biết gì về trí huệ và từ bi của chính chúng ta hay không. Có lẽ ngày nay nhiều người đeo trên thân một xâu chuỗi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD409_duc_phat_hien_dien_giua_cuoc_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình ảnh kỷ niệm 66 năm Quân nhân Hải Quân Phật tử Hàn Quốc
Hình ảnh kỷ niệm 66 năm Quân nhân Hải Quân Phật tử Hàn Quốc 19/02/2012 19:03 (GMT+7) Số lượt xem: 27400Kích cỡ chữ: Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Quân nhân Hải Quân Phật tử Hàn Quốc tuyên thệ : “Hộ Quốc, An Dân - Tốt Đạo, Đẹp Đời”. Vào ngày 15 tháng 02 năm 2012, lãnh đạo Học viện Hải Quân cung thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng già quang lâm chứng minh dự lễ, trong đó có Ngài Trụ trì Hoằng Pháp Tự, ngoại ô Thành
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/72C20B_hinh_anh_ky_niem_66_nam_quan_nhan_hai_quan_phat_tu_han_quoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
chánh, không bị tà ma ngoại đạo quấy nhiễu. Hoặc đối với những người phạm giới phá trai, nếu chí thành cầu nguyện đức Phật ... Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai 17/02/2013 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 70199Kích cỡ chữ: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn! Cứ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo
Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo 28/12/2011 13:42 (GMT+7) Số lượt xem: 127296Kích cỡ chữ: Sự Thành Đạo của Đức Phật ngày đó, là một kết quả thành tựu do đã trải qua hằng sa vô số kiếp Đức Phật không ngừng tu tập hạnh Bồ-Tát “Vì xót thương chúng ... Mâu Ni Phật. Kính Thưa Chư quí vị, Trong giòng lịch sử Giáng trần của Đức Phật, điều quan trọng nhất là Thành Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574201_y_nghia_ngay_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tăng Ny đi tu để làm gì ?
đạo vô thượng thệ nguyện thành ---------------------------------------------------------Pleiku, ngày ... có an lạc trong tất cả mọi tình huống, hoàn cảnh trong cuộc đời. Con quyết học hỏi theo lời Phật dạy và một ngày đẹp trời nào đó con sẽ thành
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5BC208_tang_ny_di_tu_de_lam_gi_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tăng Ny đi tu để làm gì ?
đạo vô thượng thệ nguyện thành ---------------------------------------------------------Pleiku, ngày ... có an lạc trong tất cả mọi tình huống, hoàn cảnh trong cuộc đời. Con quyết học hỏi theo lời Phật dạy và một ngày đẹp trời nào đó con sẽ thành
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/5BC208_tang_ny_di_tu_de_lam_gi_.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: