Kết quả 41 - 50 của 137 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG TR��� LI���U. (3,1982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÍNH CHẤT BẠO ĐỘNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO VÀ TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO
Activism,Wisdom Publications, 1989 P. 285.[18] Majjhima-Nikāya. I.87. Ñāṇamoli & Bodhi (tr.) The Middle Length Discourses of the Buddha, Buddhist Publication Society Kandy, Sri Lanka1995 p. 18. Xem Trung bộ kinh I, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. tr.87[19] Dīgha-Nikāya. III.184. M. Walshe (tr
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D449_tinh_chat_bao_dong_giua_cac_ton_giao_va_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài suy ngẫm về khoan dung tôn giáo trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam
). Religion in the Modern World. Tradition and Transformations. Routledge, London. tr. 299-301. [2] Xin tham khảo: Nguyễn Thị Phương Mai. Khoan dung - Thuật ngữ và vận động của nó trong lịch sử triết học Phương Tây. Tạp chí Triết học, số 8, năm 2007, tr. 41-46. [3] John Renard. Tri
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/5AD402_vai_suy_ngam_ve_khoan_dung_ton_giao_trong_lich_su_phat_giao_an_do_va_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế giới đánh giá, nhìn nhận như thế nào về sự kiện "Phật giáo năm 1963 & HT.Thích Quảng Đức"
, Inc. Indianapolis-New York,1968, tr. 261-262. Xin xem thêm Christian G. Appy, “Patriots The Vietnamese War Remembered From All Sides”, tr. 60-65 ... Mậu, “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Hồi Ký Chính Trị”, Hoa Kỳ 1986, tr. 640].e. Báo Journal de Genève: Một tờ báo khác ở Thụy sĩ có ảnh hưởng lớn trên
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52F210_the_gioi_danh_gia_nhin_nhan_nhu_the_nao_ve_su_kien_phat_giao_nam_1963__htthich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Vạn 卐 viết thế nào cho đúng
làm xoay về bên tả (B) là lầm.Vậy theo Thiều Chữu, hình chữ Vạn (A) đúng, (B) sai.2. Phật học Từ Điển của Đoàn Tr. Còn, tr 600, Q.3:VẠN TỰ: Svastika
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E5212_chu_van__viet_the_nao_cho_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Vạn viết thế nào cho đúng
, hình chữ Vạn (A) đúng, (B) sai. 2. Phật học Từ Điển của Đoàn Tr. Còn, tr 600, Q.3: VẠN TỰ: Svastika, chữ Vạn 卍 (B) cũng kêu Kiết tường.Ấy là một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5A4213_chu_van_viet_the_nao_cho_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cách viết hình tượng chữ VẠN như thế nào là đúng?
tường, có chỗ làm xoay về bên tả (B) là lầm.Vậy theo Thiều Chữu, hình chữ Vạn (A) đúng, (B) sai.2. Phật học Từ Điển của Đoàn Tr. Còn, tr 600, Q.3
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/764400_cach_viet_hinh_tuong_chu_van_nhu_the_nao_la_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổng Quan Về Tương Lai Nhân Loại
Tin Lý Luận, Hà Nội, 1986, tr. 142- 143). Một loại văn chương mới, loại ám tưởng, đã xuất hiện để báo động về tương lai u ám nếu con người ... cơ đe dọa sự sống của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và hoạt động của con người; sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/774443_tong_quan_ve_tuong_lai_nhan_loai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy nghĩ từ một vụ án
là giết người cướp của. (2), (3) Tuổi trẻ, số ra ngày 31 tháng 8 năm 2011, tr. 5. (4) Sau năm 1975, qua hơn 30 năm dạy bút pháp và hành văn ở nhiều ... ra ngày 1 tháng 9, tr. 4. (8) Trời đất với ta cùng sinh, vạn vật với ta là một . (Trang Tử)Hà Thúc Hoan http://chuyenluan.net/index.php?option=com
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/76D040_suy_nghi_tu_mot_vu_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chợt ngộ "Thi Vân Yên Tử"
Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.Trong toàn bộ tập thơ có 86 bài thất ngôn tứ tuyệt, 1 bài lục ngôn ("Vua Phật"- tr 75), 49 bài thất ngôn bát cú, 6 bài thất ngôn thập nhị cú và 1 bài ngũ ngôn ("Ân hận"- tr 69). Bài ngũ ngôn này dường hơi xa chủ đề so với 142 bài thơ còn lại. Bài thơ miêu tả việc
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/diem-sach-hay/7AC241_chot_ngo_thi_van_yen_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ALEXANDRE DE RHODES & CHỮ QUỐC NGỮ*
y rất đáng tôn,…”(Từ Điển AN NAM- LUSITAN-LATIN, Thường gọi là Từ điển Việt-Bồ-La, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, TP. HCM, tháng 3, 1991, phần Việt ngữ, tr ... ý đó, tôi rời bỏ Rôma ngày 11 tháng 9 năm 1652 sau khi tới hôn chân Đức Giáo hoàng” (Bản dịch của Hồng Nhuệ, gần cuối tr. 263, sách đã dẫn). Hồng Nhuệ, nói
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5EC052_alexandre_de_rhodes__chu_quoc_ngu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: