Kết quả 31 - 40 của 137 các kết quả có nội dung TI���NG CHU��NG TR��� LI���U. (2,8952 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Phú Yên: Lịch sử và hiện tại
thế kỉ XVIII, tr 230]. Địa điểm chùa Hội Tôn ngày nay thuộc thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An. Sau đó, chùa được dời qua thôn Diêm Điền gọi là chùa ... Nguyễn, Lược sử Phất giáo và các chùa Phú Yên, tr 15]Khoảng thế kỉ XVII – XVIII, thiền sư Minh Châu – Pháp Bảo (người Trung Quốc) đã sáng lập dòng thiền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72E258_phat_giao_phu_yen_lich_su_va_hien_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÌM HIỂU KHÁI QUÁT NỘI DUNG THANH QUY CỦA TỔ BÁCH TRƯỢNG
[1] Viên Trí, Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc, Nxb. Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006, tr. 222.[2] Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng (dịch), Nxb. Phương Đông, tập 1, 2008, tr. 24.[3] Sđd, tập 2, tr. 423.[4] Sđd, tập 1, tr. 410.
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/764408_tim_hieu_khai_quat_noi_dung_thanh_quy_cua_to_bach_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo với việc xây dựng đạo đức, lối sống
Hà Nội, Trung tâm NCTG đương đại (2009), Văn Hoá, Tôn Giáo Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hoá, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, tr. 233.Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm (CB) (2003), Vế Phát Triển và Xây Dựng Con Người Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hoá và Hiện Đại Hoá, Nxb CTQG, Hà Nội, tr. 5.Lương Ninh (2009), Một Con Đường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72440A_phat_giao_voi_viec_xay_dung_dao_duc_loi_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giàu lên nhanh...dễ sinh tật
họ khổ đau; Chịu quả báo ác nghiệp”.(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 1, phần Thiểu số [lược], VNCPHVN ấn hành 1993, tr. 170) LỜI BÀN:Thường thì chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E5449_giau_len_nhanhde_sinh_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì Sao Người Ăn Chay Không Được Ăn Hành Tỏi (Ngũ Vị Tân)?
loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Trung Quốc và Việt Nam (Từ điển Phật học Hán – Việt, NXB KHXH tr. 806). Lý do tại sao người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7AC003_vi_sao_nguoi_an_chay_khong_duoc_an_hanh_toi_ngu_vi_tan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Việt đầu tiên quy y Tam Bảo là ai?
III. (Triều đại 18 vua Hùng kể từ 2879 – 257 tr TL Thục An Dương Vương). Trong sách có ghi chép rằng: Hai vợ chồng Tiên Dung Mị Nương và Chử Đồng ... hai đền đều thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử và Nhị vị phu nhân (Có thuyết kể rằng: Chử Đồng Tử trong lúc chu du tìm thầy học đạo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/76661A_nguoi_viet_dau_tien_quy_y_tam_bao_la_ai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trần Nhân Tông - Sở đắc giải thoát và Tư tưởng Phật học
không quá xuân”)(VNPGSL, ibid., tr. 374) Bài kệ ghi rõ một kinh nghiệm thiền quán về thân ngũ uẩn của con người: hành giả hành thiền cần thấy rõ ... , ibid, tr. 395) 2. Tư tưởng Phật học, thái độ tự tại của Điều Ngự Từ sở chứng, sở đắc về Định và Tuệ nói trên, qua từng giai đoạn đời sống, Điều
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/56F412_tran_nhan_tong__so_dac_giai_thoat_va_tu_tuong_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người
, Bất lai và A la hán. (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 1, phẩm Một người, phần Như Lai [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr 46) LỜI BÀN: Lâm Tỳ Ni
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/77E412_dem_lai_hanh_phuc_cho_chu_thien_va_loai_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ PHẬT GIÁO
Pa-li ghi chép lại những lời giảng huấn của Đức Phật thường hàm chứa nhiều thi tính. Thí dụ như bài kinh ngắn Aditta-sutta sau đây trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya, I, 41). Chữ Pa-li aditta có nghĩa là sự bốc cháy, do đó có thể tạm dịch tựa của bài kinh này là Bài Kinh về trận Hỏa Hoạn. Tuy
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/736419_ngay_xuan_doc_tho_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
,” Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1927 (tr. 206-33). Theo nghiên cứu của Z. Tsukamoto, “The Dates of Kumarajiva and Seng-chao Reexamined,” Jinbun Kagaku Kenkyusyo, Tokyo University 1954 (tr. 568-84) thì La Thập sinh năm 350 mất vào cuối năm 409. [2] Vũ Thế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: